Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 21 Sayı: 1

  
Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri []
. 2018; 20(3): 78-84 | DOI: 10.24898/tandro.2018.20082  

Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri

Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Ülkü Özsoy
Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Amasya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum konusundaki görüşlerini ve doğum tercihlerinin nedenlerini saptamak amacıyla yapıldı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, 2017–2018 öğretim yılı/bahar yarıyılında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü öğrencileriyle yürütüldü (N=88). Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak 05–09 Mart 2018 tarihleri arasında toplandı, SPSS 20 paket programında analiz edildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,23±2,20’dir. Doğum dersi almayan öğrencilerin %78’i, doğum dersi alan öğrencilerin %84,2’si normal vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtmektedirler. Doğum dersi alan öğrencilerin %92,1’i doğum dersinin doğum tercihlerini etkilediğini, doğum dersi almanın doğum tercihlerini etkilediğini belirten öğrencilerin ise %91,4’ü tercihlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmektedirler.
SONUÇ: Çalışmamızda, doğum dersi alan öğrencilerin çoğu normal doğumu tercih etmektedirler. Öğrencilerin normal doğum konusunda olumlu tutum geliştirebilmesi, bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi ve karar verme becerilerinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Doğum tercihi, normal vajinal doğum, öğrenci


Opinions of midwifery students about normal vaginal birth

Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Ülkü Özsoy
Amasya University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Amasya, Turkey

OBJECTIVE: This study was conducted to determine the opinions of midwives on normal vaginal birth and the causes of birth preferences.
MATRERIAL and METHODS: Descriptive research was carried out in the midwifery department of the Faculty of Health Sciences of the University of Amasya (N=88) in the 2017–2018 academic year/spring semester. The data were collected between 05–09 March 2018 using the questionnaire prepared by the researchers and analyzed in the SPSS 20 package program.
RESULTS: The average age of the students participating in the survey is 20.23±2.20. In our study, 78% of the students who did not take birth lessons and 84.2% of students who took birth lessons stated that they preferred normal vaginal birth. Birth lessons affected the birth preferences of 92.1% of the students who took the lesson, and 91.4% of the students who stated that taking the birth lesson affected the birth preferences also stated that the lesson affected the choice positively.
CONCLUSION: In our study, it was found that the majority of students who took birth lessons preferred normal birth. The ability of students to develop positive attitudes towards normal birth is possible through the elimination of deficiencies, and strengthening of decision-making skills.

Keywords: Birth preference, normal vaginal birth, student


Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Ülkü Özsoy. Opinions of midwifery students about normal vaginal birth. . 2018; 20(3): 78-84

Sorumlu Yazar: Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (18 kere görüntülendi)
 (188 kere indirildi)