Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 21 Sayı: 1

  
Transrektal ultrasonografi eşliğinde alınan prostat iğne biyopsisinin erektil fonksiyon üzerine etkisi []
. 2018; 20(3): 69-73 | DOI: 10.24898/tandro.2018.33255  

Transrektal ultrasonografi eşliğinde alınan prostat iğne biyopsisinin erektil fonksiyon üzerine etkisi

Volkan Çağlayan, Sedat Öner, Sinan Avcı, Efe Önen, Murat Şambel, Metin Kılıç, Mustafa Murat Aydos
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisinin (TRUSBx) erektil fonksiyon üzerine etkisini incelemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Mart 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi uygulanan 81 hasta dahil edildi. Hastalara işlemden önce ve 2., 4., 8. haftalarda Uluslar Arası Erektil İşlev - Erektil Fonksiyon (IIEF-EF) anket formu uygulandı. Kanser tanılı hastalar 4. hafta sonrasında çalışmadan çıkarıldı. Benign patolojili hastalar komplikasyon durumları bakımından alt gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 62,9 (38–75) yıldı. IIEF-EF skoru 2. hafta kontrollerinde istatistiksel anlamlı olarak azaldı (p=0,004). Dördüncü hafta kontrollerinde benign patolojili hasta grubunda IIEFEF skoru başlangıç skoruyla karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark göstermezken (p=0,226), kanser tanılı hasta grubunda istatistiksel anlamlı olarak azaldı (p<0,001). Sekiz hafta sonunda benign patolojili hastaların IIEF-EF skorları, işlem öncesi skorlarla istatistiksel anlamlı fark göstermedi. İkinci hafta kontrollerinde, komplikasyon oluşmayan grupta istatistiksel anlamlı (p=0,029), komplikasyon oluşan grupta ise istatistiksel anlamlı olmayacak şekilde (p=0,051) IIEF-EF skorlarında düşme saptandı. Yaş, PSA değeri veya prostat volümü ile kontroller arasındaki skor farkları arasında korelasyon saptanmadı.
SONUÇ: Erektil fonksiyonlar, biyopsi sonrası erken dönemde olumsuz etkilenmektedir. Kanser tanılı hasta grubunda psikolojik faktörlerin erektil disfonksiyona neden olduğu düşünülmüştür. İşlem sonrası ortaya çıkan minör komplikasyonlar, gelişen geçici erektil disfonksiyon ile ilişkilendirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Prostat biyopsisi, erektil disfonksiyon, transrektal ultrasonografi


The effect of ultrasound guided prostate needle biopsy on the erectile function

Volkan Çağlayan, Sedat Öner, Sinan Avcı, Efe Önen, Murat Şambel, Metin Kılıç, Mustafa Murat Aydos
University Of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department Of Urology, Bursa

OBJECTIVE: To search the effect of transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy (TRUS-Bx) on the erectile function
MATRERIAL and METHODS: The study included 81 patients who underwent TRUS-Bx between March 2013 and December 2013. International Index of Erectile Function - Erectile Function Domain (IIEF-EF) questionnaire was completed before, and 2nd, 4th, 8th week after the intervention. The patients with cancer diagnosis were excluded after the fourth week. The cancer-free patients were divided into subgroups in terms of complication status.
RESULTS: The mean age of the patients was 62.9 (38–75) years. IIEF-EF score decreased statistically significant in the 2nd week controls (p=0.004). In the 4th week control, there was no significant difference of the IIEF-EF score in the group of the cancer-free patients when compared with baseline score (p=0.226); however, it decreased statistically significant in the group of patients with cancer diagnosis (p<0.001). In the 8th week control, IIEF-EF score was not statistically significant in the group of cancer-free patients when compared with baseline score. In the 2nd week control, IIEF-EF score decreased statistically significant in the group of patients with no complications, decreased statistically not significant in the group of patients with complications. No correlation was detected between IIEF-EF score changes and prostate volume, PSA value, or age.
CONCLUSION: Erectile function is affected negatively in the postbiopsy early period. Psychological factors were thought to cause erectile dysfunction in the group of the patients with cancer diagnosis. The minor complications that occurred after the biopsy are not associated with the transient erectile dysfunction.

Keywords: Prostate biopsy, erectile dysfunction, transrectal ultrasonography


Volkan Çağlayan, Sedat Öner, Sinan Avcı, Efe Önen, Murat Şambel, Metin Kılıç, Mustafa Murat Aydos. The effect of ultrasound guided prostate needle biopsy on the erectile function. . 2018; 20(3): 69-73

Sorumlu Yazar: Efe Önen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (132 kere indirildi)