Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 21 Sayı: 1

  
İçindekiler []
. 2018; 20(3): V-V

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI | ORIGINAL ARTICLES

69 Transrektal ultrasonografi eşliğinde alınan prostat iğne biyopsisinin erektil fonksiyon üzerine etkisi
The effect of ultrasound guided prostate needle biopsy on the erectile function
Volkan Çağlayan, Sedat Öner, Sinan Avcı, Efe Önen, Murat Şambel, Metin Kılıç, Mustafa Murat Aydos

74 Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası gelişen retrograd ejakülasyon işlem öncesinde öngörülebilir mi?
Could retrograde ejaculation occurred after transurethral prostate resection be predicted before the procedure?
Şenol Tonyalı, Mustafa Karaaslan, Mehmet Yılmaz, Cavit Ceylan

78 Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri
Opinions of midwifery students about normal vaginal birth
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Ülkü Özsoy

DERLEME | REVIEW

85 Varikoselektomide cerrahi tekniklerin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of varicoselectomy techniques
Eyyüp Sabri Pelit, Ercan Yeni

90 Hiperprolaktinemi ve erektil disfonksiyon
Hyperprolactinemia and erectile dysfunction
Özer Güzel, Ali Atan, Yılmaz Aslan

95 Kadın cinselliğinde kültürel farklılıkların rolü
The role of cultural differences in female sexuality
Halil Çiftçi, Eyyüp Sabri Pelit, Bülent Katı

99 TÜRKİYE’DEKİ ANDROLOJİ YAYINLARI | ANDROLOGY PUBLICATIONS IN TURKEY

102 KONGRE TAKVİMİ | CONGRESS CALENDARContents. Contents. . 2018; 20(3): V-V


ARAÇLAR
DOWNLOAD
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (73 kere indirildi)