Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 21 Sayı: 1

  
Varikoselektomide cerrahi tekniklerin karşılaştırmalı analizi []
. 2018; 20(3): 85-89 | DOI: 10.24898/tandro.2018.60352  

Varikoselektomide cerrahi tekniklerin karşılaştırmalı analizi

Eyyüp Sabri Pelit1, Ercan Yeni2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Pampiniform pleksus venlerinin dilatasyonu olarak tanımlanan varikosel, genel erkek popülasyonun %15’inde mevcuttur. Varikosel tedavisinde açık ya da mikrocerrahi yaklaşım, laparoskopi ya da perkütan embolizasyonu gibi çeşitli seçenekler vardır. Varikosel tedavisinin nihai hedefi, testisi drene eden dilate venlerin oklüzyonuna dayanır. Bu derlemede, varikosel tedavisine yönelik endikasyonları, tedavi sonrası sonuçları ve varikosel tedavisi için çeşitli teknikleri karşılaştıran çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bu derlemenin amacı, varikosel tedavisine yönelik her yaklaşımla ilişkili komplikasyonları ve tedavi sonrası başarı oranlarını tanımlamak ve karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Varikosel, varikoselektomi, mikrocerrahi, fertilite


Comparative analysis of varicoselectomy techniques

Eyyüp Sabri Pelit1, Ercan Yeni2
1Harran University Medical Faculty, Department of Urology, Sanliurfa
2Ankara Numune Research and Training Hospital

Varicoceles, a dilation of veins within the pampiniform plexus, are present in 15% of the general male population. There are various types of surgical options in varicocele treatment including open or microsurgical approaches, laparoscopy, or percutaneous embolization. The ultimate goal of varicocele treatment relies on the occlusion of the dilated veins that drain the testis. This paper reviews indications for varicocelectomy, post-treatment outcomes, and studies that address various techniques for varicocelectomy. The purpose of this review is to describe and compare the success rates of each technique and post-treatment complications.

Keywords: Varicocel, varicocelectomy, microsurgery, fertility


Eyyüp Sabri Pelit, Ercan Yeni. Comparative analysis of varicoselectomy techniques. . 2018; 20(3): 85-89

Sorumlu Yazar: Ercan Yeni, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (18 kere görüntülendi)
 (134 kere indirildi)