Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 1

  
Sperm dondurma: Güncel gelişmeler []
. 2019; 21(1): 14-21 | DOI: 10.24898/tandro.2019.64597  

Sperm dondurma: Güncel gelişmeler

Fikret Erdemir
Gaziosmanpaşa Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Tokat

Sperm dondurma spermlerin soğutularak -196 derecede likit nitrojende saklanmasını içermektedir. Bu teknik 1960’lardan beri çiftlerin infertilitesini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kanser sperm dondurulmasında temel endikasyondur. Ancak yakın zamanlarda sperm dondurma için kullanılan klinik endikasyonların alanı oldukça genişlemiştir. Buna göre sperm dondurma retrograd ejakülasyon, şiddetli oligoospermi, metabolik hastalıklar, spinal kord hasarı ve kraniyal tümörler gibi olgularda kullanılmaktadır. Bu süreç soğutma, dondurma ve ısıtma basamaklarını içermektedir. Sperm dondurma membran lipid yapısı, akrozom içeriği, sperm motilitesi, sperm canlılığı ve sperm DNA’sı üzerine negatif olarak etki edebilmektedir. Bu olumsuz etkileri önlemek için pek çok kriyoprotektan ajan kullanılmıştır. Genelde sperm dondurma sonrası gebelik oranları %12 ile %35.2 arasında değişmektedir. Bu derlemede sperm dondurma alanındaki son gelişmeler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, infertilite, sperm dondurma, gebelik


Sperm cryopreservation: Current developments

Fikret Erdemir
Gaziosmanpasa University, Department of Urology, Tokat

Sperm cryopreservation involves the cooling of semen samples and their storage at -196°C in liquid nitrogen. This technique has been used widely since the 1960s to treat couples with infertility. Cancer is the major indication for sperm cryopreservation. However currently, the scope of clinical indications used for sperm cryopreservation has expanded widely. In this context, sperm cryopreservation is used in patients with retrograde ejaculation, severe olgoospermia, metabolic disorders, spinal cord injury, cranial tumors. Cryopreservation process involves cooling, freezing, and thawing steps. Cryopreservation of sperm may negatively affect on membrane lipid composition, acrosome status, sperm motility, vitality and DNA damage. To prevent of this negative effects several cryopreotectans have been used. In general the pregnancy rates after sperm cropreservation are changes between 12% and 35.2%. In this review current advances has been evaluated in the era of sperm cryopreservation.

Keywords: Male, infertility, sperm cryopreservation, pregnancy


Fikret Erdemir. Sperm cryopreservation: Current developments. . 2019; 21(1): 14-21

Sorumlu Yazar: Fikret Erdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (361 kere indirildi)