Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 1

  
Sperm motilite bozukluklarına güncel yaklaşım []
. 2019; 21(1): 22-31 | DOI: 10.24898/tandro.2019.70883  

Sperm motilite bozukluklarına güncel yaklaşım

Mehmet Murad Basar1, Emre Soysal1
1Memorial Şişli Hastanesi IVF Ünitesi/Embriyoloji-Androloji Laboratuvarı, İstanbul; Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Memorial Şişli Hastanesi IVF Ünitesi/Embriyoloji-Androloji Laboratuvarı, İstanbul

Motilite bozuklukları doğal yolla gebeliğe ulaşma önündeki en önemli engel olduğu gibi yardımcı üreme yöntemlerinde başarı sonuçları üzerine etkili en önemli sperm parametresidir. Ejakülatta motil ve canlı spermatozoa elde edilerek yapılan işlemlerde başarı şansının daha yüksek olduğunun ortaya konulması sağlıklı ve canlı bir sperm elde etme çalışmalarının en önemli nedenidir. Yardımcı üreme yöntemlerinde 25 yılı aşkın süredir uygulanan yöntemlere rağmen sağlıklı canlı ve hareketli sperm eldesine yönelik arayışlar halen daha devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astenozoospermi, ICSI, HOST testi, TESA, Mikroçip


Current approach to sperm motility problems

Mehmet Murad Basar1, Emre Soysal1
1Memorial Sisli Hospital IVF Department/Embriyology and Andrology Laboratory, İstanbul; MemoriaSisli Hospital, Department of Urology, İstanbul
2Memorial Şişli Hastanesi IVF Ünitesi/Embriyoloji-Androloji Laboratuvarı, İstanbul

Motility disorders are the most important sperm parameters affecting the results of success in assisted reproductive methods as it is the most important obstacle parameter in reaching pregnancy naturally. To demonstrate the high success rates in the procedures performed by obtaining motile and live spermatozoa in the ejaculate is the most important reason for obtaining a healthy and live spermatoza for artificial reproductive techniques. Despite the methods used for assisted reproduction for over 25 years, researches for healthy-living and motile spermatozoa are still going on.

Keywords: Asthenozoospermia, ICSI, HOST test, TESA, Microchip


Mehmet Murad Basar, Emre Soysal. Current approach to sperm motility problems. . 2019; 21(1): 22-31

Sorumlu Yazar: Mehmet Murad Basar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (2226 kere indirildi)