Yukarı Çık
Ana Sayfa | Dernek
Androloji Bülteni Cilt: 20 Sayı: 3

  
Androloji Bülteni / Bülten Hakkında

Bülten Hakkında

Androloji Bülteni, Türk Androloji Derneği’nin yayın organı olarak 1999 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu gün artık ilk yayınlandığında 8 sayfalık görünümünden, 100 sayfalık bir dergi formatına çıkarılmıştır.

Dergi androloji alandaki araştırmaları, olguları, derlemeleri ve editöryal yorumları yayımlar. Dergi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.  Erkek Cinsel Sağlığı, Erkek Üreme Sağlığı, Kadın Cinsel Sağlığı ana başlıkları yanında, her sayıda kongre takvimi, Türk Cumhuriyetlerinde Androloji şeklinde farklı başlıklar da içermektedir. Yaklaşık 54 kişilik bir bilimsel kurul tarafından titiz bir şekilde hazırlanan Androloji Bülteni, 16. sayıdan itibaren ISSN:1304–6861 numarasını alarak hakemli dergi kapsamına girmiştir.

Özellikle son yıllarda bilgiye ulaşmadaki yöntemsel değişikler nedeniyle, Androloji Bülteni'nden en optimum şekilde yararlanılması konusunda, dernek üyeleri arasında bir anket çalışması yapılmıştır. Güncel ve genel verimlilik açısından, bültenin elektronik ortama aktarılması yönünde yaygın kanaat hasıl olması nedeniyle, 54. sayıdan itibaren bülten veritabanı elektronik ortama aktarılmıştır. Androloji Bülteni’nin yeni format ve elektronik yapılanmasının Türk Androloglarına ve Androlojiye ilgi duyan meslektaşlarımıza faydalı olmasını temenni ederiz.

TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU