Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 4

 
: 16 (57)
Volume: 16  Issue: 57 - 2014
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Tekrarlayan (aralıklı) priapizm (Derleme)
Aykut Başer, Tahir Turan
Pages 91 - 94
Abstract | Full Text PDF

5.
Prematür ejakülasyon ve tedavide dapoksetinin yeri (Derleme)
Mehmet Şirin Ertek, Haluk Erol
Pages 95 - 100
Abstract | Full Text PDF

6.
Primer prematür ejakulasyonu olan hastalarda sertralin ve davranış terapisinin semen analizi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Melih Balcı, Ali Atan
Page 101
Abstract | Full Text PDF

7.
Akut faz Peyronie hastalığının traksiyon cihazıyla tedavisi: USG korelasyonlu non-randomize prospektif kontrollü bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın
Pages 102 - 103
Abstract | Full Text PDF

8.
Benign prostat hiperplazisi ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde alfa reseptörlerin önemi (Derleme)
Yiğit Akın, Ercan Yeni
Pages 104 - 107
Abstract | Full Text PDF

9.
Fosfodiesteraz tip 4 inhibitörü rolipramın domuz ve insan mesane boynundaki güçlü relaksasyonu (Güncel Makale Özeti)
Fikret Erdemir
Pages 108 - 109
Abstract | Full Text PDF

10.
Başlangıç PDE-5 inhibitörü tedavisine uyum: Erektil disfonksiyonlu hastalarda günde bir tadalafil, ihtiyaç durumunda tadalafil ve ihtiyaç durumunda sildenafilin karşılaştırıldığı randomize açık-etiket çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Özkan, Memduh Aydın
Page 110
Abstract | Full Text PDF

11.
Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Fatih Tarhan
Page 111
Abstract | Full Text PDF

12.
Şişirilebilir penil protez implantasyonunda rezervuar yerleştirilme yeri hakkında retrospektif çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Kalkanlı, Memduh Aydın
Pages 112 - 113
Abstract | Full Text PDF

13.
Serum ürik asiti erektil disfonksiyon riskini predikte etmektedir (Güncel Makale Özeti)
Fikret Erdemir
Page 114
Abstract | Full Text PDF

14.
Remisyondaki şizofren erkeklerde seksüel fonksiyon bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Yiğit Akın
Page 115
Abstract | Full Text PDF

15.
Erkeklerde genital siğile bağlı seksüel disfonksiyonu araştıran prospektif kesitsel çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Kalkanlı, Memduh Aydın
Pages 116 - 117
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
16.
HIV enfeksiyonunun erkek fertilitesi üzerine etkileri (Derleme)
Sadık Görür, Çağdaş Çekiç
Pages 118 - 122
Abstract | Full Text PDF

17.
Sperm kriyoprezervasyon teknikleri ve fertilizasyon başarısındaki rolü (Derleme)
Gülden Tunalı
Pages 123 - 128
Abstract | Full Text PDF

18.
Trans yağ asidi alımının sağlıklı genç erkeklerdeki toplam sperm sayısına zıt yönde etkisi (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Pages 129 - 130
Abstract | Full Text PDF

19.
Yaşlı hastalarda fertiliteyi iyileştirmek için varikosel tedavisi önerilmeli mi? (Güncel Makale Özeti)
Can Benlioğlu, Sefa Resim
Page 131
Abstract | Full Text PDF

20.
Azoospermik erkeklerde folikül stimüle edici hormon’un çalışma karakteristikleri (Güncel Makale Özeti)
Burak Beşir Bulut, Sefa Resim
Page 132
Abstract | Full Text PDF

21.
Erkek vücut kitle indeksi ve bel çevresi ile semen kalitesi ilişkisi: LIFE çalışması verileri (Güncel Makale Özeti)
Kasım Emre Ergün, Barış Altay
Page 133
Abstract | Full Text PDF

22.
İnfertil erkeklerin testisindeki melatonin: Lokal makrofaj ve mast hücre grupları üzerine anti-oksidan ve anti-proliferatif etkisinin kanıtı (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Page 134
Abstract | Full Text PDF

23.
İnfertilite sorununun psikoseksüel etkileri (Derleme)
Pınar Irmak Vural, Nezihe Kızıllkaya Beji
Pages 135 - 138
Abstract | Full Text PDF

24.
Testis kanseri tedavisi öncesi sperm kriyoprezervasyonu ve infertilite tedavisine katkıları (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Melih Balcı, Altuğ Tuncel
Page 139
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
25.
Gestasyonel diyabetes mellitusu olan hamile kadınlarda seksüel fonksiyon değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Esat Korğalı, Gökçe Dündar
Page 140
Abstract | Full Text PDF

26.
Tıbbi ve cerrahi gebelik sonlandırma sonrası cinsel işlev değişimi (Güncel Makale Özeti)
Meltem Demirgöz Bal
Page 141
Abstract | Full Text PDF

27.
Psoriasisli hastalarda kadın seksüel fonksiyonu değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Onur Fikri, Memduh Aydın
Pages 142 - 143
Abstract | Full Text PDF

28.
Demir eksikliği anemisi olan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu üzerinde demir takviyesinin kısa vadede etkileri: Bir ön çalışma (Güncel Makale Özeti)
Mehmet Oğur Yılmaz, Yiğit Akın
Page 144
Abstract | Full Text PDF

29.
Transseksüalite: Genel bakış (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Ergül Aslan
Pages 145 - 148
Abstract | Full Text PDF