e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Kadın sünnetinin alt üriner sistem semptomlarına etkisi ve hemşirelik bakımı []
. 2020; 22(4): 226-232 | DOI: 10.24898/tandro.2020.81489

Kadın sünnetinin alt üriner sistem semptomlarına etkisi ve hemşirelik bakımı

Ömercan Aksoy1, Ergül Aslan2
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kadın sünneti (genital mutilasyonu), tıbbi olmayan nedenlerle kadının dış genital organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılmasını veya genital organlara zarar verilmesini içeren işlemlerdir. Kadın sünnetinin akut ve kronik olmak üzere birçok riski bulunmaktadır. Dünya üzerindeki çoğu ülke bu uygulamayı yasaklamıştır. Doğrudan alt üriner sisteme zarar veren bir uygulama olmasından dolayı bu sistemde rahatsızlıklar görülmektedir. Akut idrar retansiyonu, üriner sistem enfeksiyonları ve ağrılı veya zor idrar yapma problemleri en sık görülen sorunlardır. Üriner inkontinans problemleri kadın sünneti olan bireylerde daha fazla oranda görülmektedir. Konunun mahrem olması, coğrafi olarak ulaşımın zor olması ve sağlık merkezlerine uzaklık nedeniyle özellikle akut dönemde oluşan ürojinekolojik problemler fark edilmemektedir. Hemşireler, özellikle risk altındaki kızların belirlenmesinde ve tanılanmasında toplum katmanlarında bireye en yakın sağlık profesyoneli olması nedeniyle büyük rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: alt üriner sistem semptomları, infibülasyon, kadın sünneti, klitoridektomi

The effect of female circumcision on lower urinary tract symptoms and nursing care

Ömercan Aksoy1, Ergül Aslan2
1Istanbul University - Cerrahpaşa, Institute of Graduate Studies, Department of Women
2Istanbul University - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Department of Women

Female circumcision (genital mutilation) is the procedure involving partial or complete removal of the woman’s external genital organs or damage to the genital organs for non-medical reasons. Female circumcision has many risks, including acute and chronic. Most countries in the world have banned this practice. As it is an application that directly damages the lower urinary system, discomfort is observed in this system. Acute urinary retention, urinary tract infections and painful or difficult urination problems are the most common problems. Urinary incontinence problems are more common in individuals with female circumcision. Urogynecological problems, especially in the acute period, are not noticed due to the fact that the subject is confidential, geographically difficult to reach and the distance to health centers. Nurses play a major role in identifying and diagnosing girls at risk, especially because nurses are the closest healthcare professionals to community.

Keywords: lower urinary tract symptoms, infibulation, female circumcision, clitoridectomy

Ömercan Aksoy, Ergül Aslan. The effect of female circumcision on lower urinary tract symptoms and nursing care. . 2020; 22(4): 226-232

Sorumlu Yazar: Ömercan Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale