e-ISSN 2587-2524
Volume : 25 Issue : 2 Year :


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Andrology Bulletin
Contraception and counseling for women with cardiovascular disease []
. 2023; 25(2): 127-134 | DOI: 10.24898/tandro.2023.66563

Contraception and counseling for women with cardiovascular disease

Seda Dorukoğlu1, Zeynep Daşıkan2
1Ministry of Health Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Nursing, Department of Women, Izmir, Turkey

The risk of maternal and neonatal morbidity and mortality is high in pregnancies of women that they have cardiovascular disease (CVD). Unplanned pregnancies are very risky if health cannot be optimized before conception. Despite the known risks of unplanned pregnancies, 25% to 54% of women with cardiovascular heart disease continue to have unplanned pregnancies. It is important to provide reliable contraception counseling and pregnancy planning before pregnancy to optimize the health of both mother and baby in this population. Early and accurate contraceptive counseling for women of reproductive age with cardiovascular heart disease is must to prevent unplanned pregnancies in this population. The purpose of this review; To define contraceptive method options in women with cardiovascular heart disease, to examine the risks, benefits and contraceptive method medical eligibility criteria within the scope of counseling in line with the literature.

Keywords: cardiovascular disease, pregnancy, contraception, medical eligibility criteria, consultancy

Kardiyovasküler hastalığı olan kadınlarda kontrasepsiyon ve danışmanlık

Seda Dorukoğlu1, Zeynep Daşıkan2
1T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kardiyovasküler hastalığı (KVH) olan kadınların gebeliklerinde maternal ve neonatal morbidite, mortalite riski yüksektir. Gebe kalmadan önce sağlığın optimize edilememesi durumunda planlanmamış gebelikler oldukça risklidir. Planlanmamış gebeliklerin bilinen risklerine rağmen, KVH’ı olan kadınların %25 ila %54’ünde planlanmamış gebelikler devam etmektedir. Bu popülasyonda hem annenin hem de bebeğin sağlığını optimize etmek için gebelik öncesi güvenilir kontrasepsiyon danışmanlığı ve gebelik planlaması yapılması önemlidir. KVH’ı olan üreme çağındaki kadınlara erken ve doğru kontraseptif danışmanlık yapılması, bu populasyonda planlanmamış gebeliklerin önlenmesi için zorunludur. Bu derlemenin amacı; KVH’ı olan kadınlarda kontraseptif yöntem seçeneklerini tanımlamak, danışmanlık kapsamında riskleri, yararları ve kontraseptif yöntem tıbbi uygunluk kriterlerini literatür doğrultusunda incelemektir.

Anahtar Kelimeler: kardiyovasküler hastalık, gebelik, doğum kontrolü, tıbbi uygunluk kriterleri, danışmanlık

Seda Dorukoğlu, Zeynep Daşıkan. Contraception and counseling for women with cardiovascular disease. . 2023; 25(2): 127-134

Corresponding Author: Seda Dorukoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale