e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni Androloji Bülteni - : 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Hemşirelik öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki tutumları
Nursing students’ attitudes towards sexual health
Nedime Gül Doğan Özdemir, Cansu Karadeniz Benli, Atife Çetin
doi: 10.24898/tandro.2024.37108  Sayfalar 1 - 7

7.
Türk kadınlarında cinsel mit ve cinsel tutumlar arasındaki ilişki ve ilişkili faktörler: İlişkisel bir çalışma
Relationship between sexual myth and sexual attitudes in Turkish women and associated factors: A correlational study
Sıla Gül, Şahika Şimşek Çetinkaya
doi: 10.24898/tandro.2024.87059  Sayfalar 8 - 15

8.
Menopozdaki kadınlarda cinsel disfonksiyon ve ilişkili faktörler: Bir ilişkisel çalışma
Sexual dysfunction and associated factors in menopausal women: A correlational study
Ekin Dila Topaloğlu Ören, Gül Ertem
doi: 10.24898/tandro.2024.62681  Sayfalar 16 - 27

9.
Üreterorenoskopi sonrası double J stentin kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi
Effect of double J stent on female sexual functions after ureterorenoscopy
Gökhan Çil, Mehmet Yılmaz, Yusuf Şahin, İbrahim Oğulcan Canıtez, Muhammet Murat Dinçer
doi: 10.24898/tandro.2024.65391  Sayfalar 28 - 32

10.
Androloji laboratuvarlarında semen analizi standardizasyonun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre değerlendirilmesi
Evaluation of semen analysis standardization in andrology laboratories accordingto the criteria of World Health Organization (WHO)
Muhamet Afşin, Mesude Duman
doi: 10.24898/tandro.2024.63625  Sayfalar 33 - 40

DERLEME
11.
Postpartum cinsel işlev sorunlarına müdahaleler: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi
Interventions for postpartum sexual dysfunction problems: A systematic review of randomized controlled studies
Hilal Gül Boyraz, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2024.00087  Sayfalar 41 - 49

12.
Yaşlanan erkekte androlojik problemler
Andrological issues in aging men
Veysel Sezgin, Caner Baran
doi: 10.24898/tandro.2024.03789  Sayfalar 50 - 56

13.
Non-obstrüktif azospermiye güncel yaklaşım
Current approach to non-obstructive azospermia
Yusuf Arıkan, Mehmet Zeynel Keskin, Burak Karabacakoğlu
doi: 10.24898/tandro.2024.88785  Sayfalar 57 - 62

14.
Perinatal testiküler torsiyon
Perinatal testicular torsion
Sibel Eryılmaz, Fatma Nur Aracıer Uçaner, Alparslan Kapısız, Cem Kaya, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Canan Türkyılmaz, Kaan Sönmez
doi: 10.24898/tandro.2024.46667  Sayfalar 63 - 66

15.
Metabolik sendrom ve erkek infertilitesi
Metabolic syndrome and male infertility
Arzu Ateş, Çağatay Özsoy, Ayça Tuzcu
doi: 10.24898/tandro.2024.49002  Sayfalar 67 - 74

OLGU SUNUMU
16.
Skrotumdan perianal bölgeye uzanan medyan rafe kisti: Olgu sunumu
Median raphe cyst extending from the scrotum to the perianal region: Case report
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2024.55822  Sayfalar 75 - 77

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 78 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale