e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Bülten Hakkında

Bülten Hakkında

Androloji Bülteni yayın hayatına Türk Androloji Derneği’nin bilimsel yayın organı olarak 1999 yılında başlamıştır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Bülten, 16. ciltten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınını sürdürmektedir.

Androloji Bülteni, alanındaki araştırmaları, olguları, derlemeleri ve editöryal yorumları açık erişimli olarak yayımlar. “Erkek Cinsel Sağlığı”, “Erkek Üreme Sağlığı”, “Kadın Cinsel Sağlığı” gibi ana konu başlıkları yanında, her sayıda kongre takvimi ve “Türk Cumhuriyetlerinde Androloji” gibi farklı başlıklar da içermektedir.

Özellikle son yıllarda bilgiye erişimdeki yöntemsel değişikler nedeniyle, Androloji Bülteni'nden en verimli şekilde yararlanılması amacıyla, bülten içeriği elektronik ortama aktarılmış ve ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine açılmıştır.


TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Murat Çakan

YÖNETİM KURULU
Ateş Kadıoğlu (Onursal Başkan)
Murat Çakan (Başkan)
İsa Özbey (Genel Sekreter)
Mustafa Kadıhasanoğlu (Sayman)
Mustafa Melih Çulha (Üye)
Sefa Resim (Üye)
Haluk Erol (Üye)
Metin Öztürk (Üye)

EDİTÖR
Doç. Dr. Erhan Ateş

YARDIMCI EDİTÖR
Doç. Dr. Arif Kalkanlı

YAYIN TÜRÜ
Süreli Yayın

LookUs & Online Makale