e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni Androloji Bülteni - : 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin erektil disfonksiyon ve alt üriner sistem semptomları olan hastalardaki etkinliği
Efficacy of low-intensity extracorporeal shockwave therapy in patients with erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms
Gökhan Çil, Kazım Doğan
doi: 10.24898/tandro.2024.59375  Sayfalar 83 - 87

7.
Meme kanserli kadınların cinsel sorunlarına yönelik PLISSIT model doğrultusunda verilen cinsel eğitimin etkinliği
The effectiveness of sexual education provided in line with PLISSIT model for sexual problems of women with breast cancer
Gözde Güdek, Sema Yılmaz
doi: 10.24898/tandro.2024.28000  Sayfalar 88 - 98

8.
Üriner inkontinanslı kadınlarda cinsel fonksiyonların ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
Investigation of sexual functions and levels of hopelessness in women with urinary incontinence
Demet Güney, Sukran Ertekin Pınar
doi: 10.24898/tandro.2024.65471  Sayfalar 99 - 107

DENEYSEL ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Güvenli cinsellik ve HIV/AIDS Riski: YouTube videolarının güvenilirlik, kalite ve kullanılabilirlik analizi
Safe sex and HIV/AIDS risk: Reliability, quality and usability analysis of YouTube videos
Yasemin Karacan, Ayşe Gül Parlak, Gönül Gökçay
doi: 10.24898/tandro.2024.83436  Sayfalar 108 - 115

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Yapay zekâ, erektil disfonksiyon ile ilgili sorulara nasıl yanıtlar veriyor: ChatGPT vs Google AI
How artificial intelligence responds to erectile dysfunction queries: ChatGPT vs Google AI
Mehmet Yılmaz, Gökhan Çil
doi: 10.24898/tandro.2024.12989  Sayfalar 116 - 122

DERLEME
11.
Erken boşalma ve tedavide davranışsal yaklaşımlar
Premature ejaculation and behavioral approaches in treatment
Abuzer Öztürk, İsmail Emre Ergin, Salih Bütün, Aydemir Asdemir, Hüseyin Saygın
doi: 10.24898/tandro.2024.76992  Sayfalar 123 - 128

12.
Benign prostat hiperplazisi medikal tedavilerinin seksüel fonksiyonlar üzerindeki etkisi
The effect of benign prostate hiperplasia medical treatments on sexual functions
Kadir Şerefhan Erten, Nihat Karabacak, Fazlı Polat, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2024.69862  Sayfalar 129 - 133

13.
Çocuklarda testiküler mikrolitiyazis
Testicular microlithiasis in children
Cem Kaya, Gökhan Arkan, Aslı Sevimli, Alparslan Kapısız, Sibel Eryılmaz, Ramazan Karabulut, Zafer Turkyilmaz, Kaan Sönmez, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2024.31932  Sayfalar 134 - 138

14.
Metabolik sendrom ve erkek cinsel işlevi bozukluğu
Metabolic syndrome and male sexual dysfunction
Arzu Ateş, Çağatay Özsoy, Ayça Tuzcu
doi: 10.24898/tandro.2024.95815  Sayfalar 139 - 145

15.
Erkek İnfertilitesinde ampirik tedavi seçenekleri
Empiric treatment options in male Infertility
Hasan Turgut, Mehmet Sinan Atkın, Mehmet Sarıer
doi: 10.24898/tandro.2024.60437  Sayfalar 146 - 153

OLGU SUNUMU
16.
Tek doz klorpromazin kullanımına bağlı priapizm: Bir olgu sunumu
Priapism due to single dose chlorpromazine use: A case report
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2024.35761  Sayfalar 154 - 156

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 157 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale