e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

En Çok İndirilen Makaleler - Androloji Bülteni

En Çok İndirilen Makaleler

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
1.
Hayvanlarla cinsel ilişki (SWA) - Davranışsal özellikler ve penil kanser ile olan olası ilişki: Çok merkezli çalışma (Güncel Makale Özeti)
Yusuf Gençten, Fikret Erdemir
2014; 16 - 56 | Sayfalar 29 - 30
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
2.
Erkek infertilitesinde antiöstrojen kullanımı ve yan etkileri
Hakan Erçil, Orçun Çelik
2016; 18 - 67 | Sayfalar 259 - 262
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
3.
Benign prostatik hiperplazi tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel yan etkileri (Derleme)
Fikret Erdemir
2015; 17 - 63 | Sayfalar 257 - 260
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Gecikmiş ejakülasyon
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
2016; 18 - 65 | Sayfalar 92 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Türkiye’de 0-10 yaş aralığındaki çocukların testis hacimleri ve penis boyu uzunluğu: Ölçümler coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterir mi?
Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions?
Osman Akyüz, Müslüm Ergün, Bahriye Kılıç, Soner Çoban, Süleyman Sami Çakır, Ahmed Hamdi Tefekli
doi: 10.24898/tandro.2021.26086   2021; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
6.
Cinsel yolla bulaşan viral hastalıkların güncel tedavisi: Ürolojik yaklaşım
Necip Pirinççi
2016; 18 - 66 | Sayfalar 150 - 155
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Gömük penis (Derleme)
Murat Üstüner, Ufuk Yavuz
2014; 16 - 58 | Sayfalar 158 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
8.
Engelli bireylerde cinsel sağlık (Derleme)
Eda Cangöl, Pelin Palas Karaca, Ergül Aslan
2013; 15 - 53 | Sayfalar 141 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
9.
Selektif serotonin gerialım inhibitörleri kullanımının erkek fertilitesi üzerine etkileri
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
2016; 18 - 66 | Sayfalar 188 - 191
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
10.
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım (Derleme)
Ahmet Metin, Mehmet Emin Özyalvaçlı
2016; 18 - 64 | Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
11.
Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme)
Mutlu Karkucak
2016; 18 - 64 | Sayfalar 33 - 39
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
12.
Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyonlar nasıl etkilenir?
Ali Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil
2016; 18 - 66 | Sayfalar 177 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
13.
Günümüze değin cinsellik konusunda yapılan çalışmaların irdelenmesi (Derleme)
Tuğba Yılmaz Esencan, Nezihe Kızılkaya Beji
2015; 17 - 63 | Sayfalar 301 - 310
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar (Derleme)
Zümrüt Bilgin, Nuran Kömürcü
2016; 18 - 64 | Sayfalar 48 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Kanser ve cinsellik (Derleme)
Yeliz Dinçer, Ümran Oskay
2015; 17 - 63 | Sayfalar 311 - 314
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
16.
Toplam 778 Ortadoğulu erkekte ereksiyon halindeki penis boyları: Nomogram oluşturulması (Güncel Makale Özeti)
Habous M., Tealab A., Williamson B., Et Al
2015; 17 - 63 | Sayfa 275
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Çiftleşen ve seksüel tembel erkek ratların değişik beyin alanlarında steroid reseptör ve aromataz gen ekspresyonu
Volkan Selmi, M. Abdurrahim İmamoğlu
2016; 18 - 65 | Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
18.
Emzirme ve kadın cinsel sağlığı
Elif Ünver Korğalı
2016; 18 - 66 | Sayfalar 198 - 201
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
19.
Beş alfa redüktaz inhibitörlerinin cinsel fonksiyon üzerine etkileri
Akın Soner Amasyalı, Alper Nesip Manav
2016; 18 - 65 | Sayfalar 99 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Peyroni hastalığının medikal-minimal invaziv tedavisi: Kılavuzlar eşliğinde güncelleme
Cihan Toktaş, Tahir Turan
2016; 18 - 65 | Sayfalar 69 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale