e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
İnfertilitede unutulan bir kavram: Erkek cinselliği []
. 2020; 22(1): 28-32 | DOI: 10.24898/tandro.2020.10693

İnfertilitede unutulan bir kavram: Erkek cinselliği

Ömercan Aksoy1, Nevin Şahin2
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiy

İnfertilite süreci, çiftlerde cinsellik kavramının değişmesine yol açan ve cinselliğe bakışın daha çok çocuk yapma odaklı ve bir görev gibi atfedilmesini getiren bir süreçtir. Aynı zamanda, geçmişte ve günümüzde çiftlerin hayatını psiko-sosyo-seksüel bağlamlarda etkileyen, çok yönlü ele alınması gereken ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir kavramdır. Kadınlara orantısız biçimde yoğunlaşan çalışmalar ve kadın merkezli tedavi süreçleri nedeniyle, erkekler infertilite sürecinde dışarıda kalmışlardır. İnfertilitede cinselliğin incelendiği çalışmalarda, erkeklerin özellikle prematür ejekülasyon (PE) ve erektil disfonksiyon (ED) sorunları yaşadığı belirlenmiştir. Danışmanlık süreçlerinde de genellikle erkeklere özel bir hizmetin verilmemesi nedeniyle cinsellik ile ilgili sorunlar daha çok gizlenmekte ve hatalı bilişsel şemalar ortaya çıkabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, erkek, infertilite

A forgotten concept in infertility: Male sexuality

Ömercan Aksoy1, Nevin Şahin2
1Istanbul University - Cerrahpaşa, Graduate Institute of Women's Health and Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Department of Women's Health and Diseases Nursing, Istanbul, Turkey

The process of infertility leads to the change of the concept of sexuality in couples, which brings the view of sexuality more as a child-bearing task. It is also a concept that affects the life of couples in the psycho-sociosexual contexts from the past to nowadays and needs multidisciplinary approach. Due to disproportionate studies on women and womencentered treatment processes, men have been excluded from the process of infertility. In the studies of sexuality in infertility, men especially experienced premature ejaculation (PE) and erectile dysfunction (ED) problems. In the counseling process, the problems related to sexuality are more concealed and incorrect cognitive schemas may arise due to the fact that no special service is given to men.

Keywords: Infertility, male, sexuality

Ömercan Aksoy, Nevin Şahin. A forgotten concept in infertility: Male sexuality. . 2020; 22(1): 28-32

Sorumlu Yazar: Ömercan Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale