e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 1 Year: 2022

Dizinler
Ferroptoz ve erkek infertilitesi []
. 2022; 24(1): 52-56 | DOI: 10.24898/tandro.2022.21549

Ferroptoz ve erkek infertilitesi

Sercan Ergün, Gulgez Neslihan Taskurt Hekim, Sezgin Gunes
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Ferroptoz, demire bağlı lipid peroksit birikimi ile karakterize, apoptotik olmayan düzenlenmiş hücre ölümünün yeni tanımlanmış bir şeklidir. Bilinen hücre ölümü tiplerinden morfolojik ve biyokimyasal olarak farklıdır. Erkek infertilitesinin birçok nedeni olabilir. Her ne kadar apoptotik hücre ölüm mekanizmasıyla erkek infertilitesi pek çok farklı açıdan ilişkilendirilmiş olsa da, ferroptoz ile infertilite ilişkisi çok güncel bir konu olup üzerine henüz az sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar, ferroptoz mekanizmasının daha da aydınlatılmasıyla erkek infertilitesindeki bilinmeyenler daha iyi çözümlenebileceğini ortaya koymuştur. Bu derlemede ferroptozun ilk tanımlandığı günden günümüze kadarki ferroptoz ile erkek infertilitesini ilişkilendiren tüm bulgular değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: erkek infertilitesi, ferroptoz, hücre ölümü

Ferroptosis and male infertility

Sercan Ergün, Gulgez Neslihan Taskurt Hekim, Sezgin Gunes
Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Ferroptosis is a newly defined form of non-apoptotic regulated cell death characterized by iron-dependent accumulation of lipid peroxide. It differs morphologically and biochemically from known cell death types. Male infertility can have many causes. Although the mechanism of apoptotic cell death and male infertility has been associated with many different aspects, the association between ferroptosis and male infertility is a very up-to-date issue and few studies have been conducted on it yet. Studies have revealed that the unknowns in male infertility can be better resolved by further elucidating the ferroptosis mechanism. In this review, all findings related to male infertility and ferroptosis since the first definition of ferroptosis were evaluated.

Keywords: male infertility, ferroptosis, cell death

Sercan Ergün, Gulgez Neslihan Taskurt Hekim, Sezgin Gunes. Ferroptosis and male infertility. . 2022; 24(1): 52-56

Sorumlu Yazar: Sercan Ergün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale