e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
COVID-19 pandemisinde cinsellik ve cinsel sağlık []
. 2020; 22(4): 249-253 | DOI: 10.24898/tandro.2020.24392

COVID-19 pandemisinde cinsellik ve cinsel sağlık

Ezgi Şahin1, İlkay Güngör Satılmış2
1İstanbul Arel Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu derlemenin amacı literatür doğrultusunda COVID-19 pandemisi nedeniyle öz izolasyon ya da sosyal uzaklaşma sürecinin, cinsellik ve cinsel sağlık üzerine etkisini açıklamaktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel bir salgın ilan edilen Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirus-2 (SARSCoV-2) olarak bilinen yeni bir koronavirüs tarafından ortaya çıkmıştır. Salgın süresince, bulaşma riskini azaltmak için insanlardan birbirlerine karşı aralarına sosyal mesafe koymaları beklenmektedir. Ancak sosyal mesafeden etkilenebilecek davranışlardan biri cinsel aktivitedir. Çünkü COVID-19, büyük solunum damlacıkları ve enfekte sekresyonlarla doğrudan temas yoluyla bulaşan bir solunum virüsü olup öpüşme ve fiziksel temasla geçme riski olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu risk nedeniyle de insanların birbirleriyle uzaklaştığı bu dönemde cinsel isteksizlikle birlikte cinsel aktivite sıklığında da azalma görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, (SARS-CoV-2), cinsellik, cinsel akitivite, cinsel sağlık

Sexuality and sexual health in the COVID-19 pandemic

Ezgi Şahin1, İlkay Güngör Satılmış2
1Istanbul Arel University, Department of First and Emergency Aid, Istanbul
2stanbul University - Cerrahpaşa, Florence Nightingale School of Nursing, Women

The purpose of this review is to explain the effect of self-isolation or social withdrawal on sexuality and sexual health due to the COVID-19 pandemic in line with the literature. Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which has been declared a global epidemic by the World Health Organization (WHO), has been introduced by a new coronavirus known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARSCoV-2). During the epidemic, people are expected to distance themselves from each other to reduce the risk of transmission. However, one of the behaviors that can be affected by social distance is sexual activity. Because COVID-19 is a respiratory virus transmitted through direct contact with large respiratory droplets and infected secretions, an infectious disease at risk of kissing and physical contact. Due to this risk, the frequency of sexual activity decreases along with sexual reluctance during this period when people are diverging.

Keywords: Covid-19, (SARS-CoV-2), sexuality, sexual activity, sexual health

Ezgi Şahin, İlkay Güngör Satılmış. Sexuality and sexual health in the COVID-19 pandemic. . 2020; 22(4): 249-253

Sorumlu Yazar: Ezgi Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale