e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
4 mm’lik testis tümörüne ultrason eşliğinde işaretleme ile organ koruyucu cerrahi []
. 2020; 22(1): 63-67 | DOI: 10.24898/tandro.2019.36604

4 mm’lik testis tümörüne ultrason eşliğinde işaretleme ile organ koruyucu cerrahi

Hakan Hakkı Taşkapu1, Mehmet Giray Sönmez1, Gökhan Ecer1, Muzaffer Tansel Kılınç1, Süleyman Bakdık2, Ahmet Öztürk1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Testis kanseri 15–45 yaş arası erkeklerde en sık görülen malignitedir. Ultrasonun yaygın kullanımıyla birlikte küçük asemptomatik testisküler kitlelerin tanısında da artış olmuştur. Radikal orşiektomi testis kanserinin standart tedavisi olmasına karşın; son yıllarda bilateral testis kanseri ve küçük testiküler kitlelerin tedavisinde umut verici onkolojik ve fonksiyonel sonuçları nedeniyle testis koruyucu cerrahinin yeri artmıştır. 2 cm’den küçük testis kitlelerinde uygun hastalara testis koruyucu tedavi yapılabilmesi önerilmektedir. Fakat kitlenin küçük olması cerrahi sırasında bulunabilirliği ve eksizyonu zorlaştırmaktadır. Literatürde özellikle küçük testis tümörleri için organ koruyucu tekniği gösteren az sayıda yayın vardır. Bizde 4 mm çaplı oldukça küçük testis tümörü olan hasta da yaptığımız parsiyel orşiektomi olgusunu ve kullandığımız tekniği paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Organ koruyucu cerrahi, parsiyel orşiektomi, testis tümörü, ultrasonografi

Organ preserving surgery with ultrasound-guided marking in 4 mm testicular tumor

Hakan Hakkı Taşkapu1, Mehmet Giray Sönmez1, Gökhan Ecer1, Muzaffer Tansel Kılınç1, Süleyman Bakdık2, Ahmet Öztürk1
1Department of Urology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.
2Department of Radiology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

Testicular cancer is the most common malignity seen in males between the ages of 15 and 45. There has been an increase in the diagnosis of small asymptomatic testicular masses with extensive ultrasound use. Although radical orchiectomy is the standard treatment for testicular cancer, the importance of testicle preserving surgery has increased in recent years due to its promising oncological and functional results in the treatment of bilateral testicle cancer and small testicular masses. Testicle preserving treatment is suggested for testicular masses smaller than 2 cm in suitable patients. But small mass size makes the detectability and excision harder during the surgery. In literature, there are limited publications demonstrating organ preserving technique especially for small testicular tumors. Our aim was to share the partial orchiectomy case which had a quite small testicular tumor with a diameter of 4 mm and the technique we used for this case

Keywords: Organ preserving surgery, partial orchiectomy, testicular tumor, ultrasonography

Hakan Hakkı Taşkapu, Mehmet Giray Sönmez, Gökhan Ecer, Muzaffer Tansel Kılınç, Süleyman Bakdık, Ahmet Öztürk. Organ preserving surgery with ultrasound-guided marking in 4 mm testicular tumor. . 2020; 22(1): 63-67

Sorumlu Yazar: Hakan Hakkı Taşkapu, Türkiye
LookUs & Online Makale