Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 23 Sayı: 2

 
Kadın cinsel işlev bozukluğu yönetiminde güncel yaklaşımlar ve kanıt temelli uygulamalar []
. 2020; 22(4): 233-237 | DOI: 10.24898/tandro.2020.44977  

Kadın cinsel işlev bozukluğu yönetiminde güncel yaklaşımlar ve kanıt temelli uygulamalar

Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Kadın cinsel işlev bozukluğu genellikle cinsel ilgi/uyarılmada azalma, orgazmik bozukluk ve cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan ağrı ile karakterize psikofizyolojik bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Kadınlar üzerinde ekonomik, psikolojik, kişilerarası zorlukluğa neden olan, yaşamın tüm yönleri üzerinde olumsuz sonuçları olan çok faktörlü bir sorundur. Etiyolojisinin çeşitliliği nedeniyle standart bir tedavi uygulanamamaktadır. Tedavinin yönünü belirlemek amacıyla altta yatan nedenlerin incelenmesi ve kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde en uygun tedaviye karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle derleme kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun yönetiminde kullanılan güncel yaklaşımlar ve kanıt temelli uygulamaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel işlev bozuklukları, kadın cinsel işlev bozukluğu


Current approaches and evidence based practices in female sexual dysfunction management

Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
Selcuk University, Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Konya

Female sexual dysfunction is defined generally as psychophysiological disorders characterized by decreased sexual interest/arousal, orgasmic disorder, and pain during sexual intercourse. It is a multi-factor problem that causes economic, psychological, interpersonal difficulties for women and has negative consequences on all aspects of life. Due to the diversity of its etiology, a standard treatment is not available. In order to determine the direction of treatment, the underlying causes should be examined and the most appropriate treatment should be decided within the framework of evidence based practices. This review aims to examine current approaches and evidence based practices used in the management of sexual dysfunction in women.

Keywords: sexuality, sexual dysfunctions, female sexual dysfunctions


Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram. Current approaches and evidence based practices in female sexual dysfunction management. . 2020; 22(4): 233-237

Sorumlu Yazar: Ebru Bekmezci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar