e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Perinatal testiküler torsiyon []
. 2024; 26(1): 63-66 | DOI: 10.24898/tandro.2024.46667

Perinatal testiküler torsiyon

Sibel Eryılmaz1, Fatma Nur Aracıer Uçaner1, Alparslan Kapısız1, Cem Kaya1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Canan Türkyılmaz3, Kaan Sönmez1
1Gazi Universitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Universitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Universitesi Tı Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim dalı, Ankara, Türkiye

Perinatal testis torsiyonunun (PTT) erken saptanması, Doppler US’nin erken kullanımı ve çocuk cerrahisi/ürolojinin erken PTT tanısına dâhil edilmesiyle elde edilen karar verme sürecinin daha kısa olması, özellikle doğum sonrası ortamında prognozu etkileyebilir. Literatürde %3 oranında asenkron iki taraflı PTT oranlarının bildirildiği göz önüne alındığında, şüpheli durumlarda erken tanı için erken konsültasyon ve ultrasonografi önerilmektedir. İleride anorşik bir durumla karşılaşmamak adına, gerekiyorsa karşı testisi korumak için sık takip veya orşiopeksi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: perinatal, testis torsiyonu, yenidoğan, ultrasonografi, tedavi

Perinatal testicular torsion

Sibel Eryılmaz1, Fatma Nur Aracıer Uçaner1, Alparslan Kapısız1, Cem Kaya1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Canan Türkyılmaz3, Kaan Sönmez1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara-Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara-Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics and Neonotalogy, Ankara-Turkey

Early detection of perinatal testicular torsion (PTT), early use of Doppler US, and a shorter decision-making process achieved with early involvement of pediatric surgery/urology may affect prognosis, especially in the postpartum PTT setting. Considering that 3% asynchronous bilateral PTT rates have been reported in the literature, early consultation and ultrasonography are recommended for early diagnosis in suspected cases. Frequent follow-up or orchiopexy should be performed to protect the contralateral testis, if necessary, in order to avoid anorchic situation in the future.

Keywords: perinatal, testicular torsion, newborn, ultrasonography, treatment

Sibel Eryılmaz, Fatma Nur Aracıer Uçaner, Alparslan Kapısız, Cem Kaya, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Canan Türkyılmaz, Kaan Sönmez. Perinatal testicular torsion. . 2024; 26(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Ramazan Karabulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale