e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2022

Dizinler
Rekürren varikosel tanı ve tedavisi []
. 2018; 20(2): 49-53 | DOI: 10.24898/tandro.2018.46873

Rekürren varikosel tanı ve tedavisi

Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan
Fırat ÜniversitesiTıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ

Erkek infertilitesinin en sık düzeltilebilir patolojisi olan varikosel tedavisi sonrası saptanabilecek önemli komplikasyonlarından biri rekürren varikoseldir. Saptanmasında pek çok parametrenin etkili olduğu rekürren varikosel, %1–35 oranlarında saptanabilmektedir. Değerlendirilme, tanı ve tedavi yöntemleri standart olarak kılavuzlarda ortaya konulmamış olmasına rağmen rekürren varikoseldeki algoritmik yaklaşım, çeşitli çalışmalarda standart olarak önerilmektedir. Bu derlemede varikosel etyolojisi, tanısı, tedavisi ve prognostik faktörleri kılavuzlar ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: infertilite, rekürren, varikosel

Diagnosis and treatment of recurrent varicocele

Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan
Department of Urology, Firat University, Elazig, Turkey

Recurrent varicocele is one of the most important complications after treatment of varicocele which is the most common treatable pathology in male infertility. Detection rate of recurrent varicocele is 1–35%, and many parameters are involved in the diagnosis. Even though not listed as a standard in the guidelines, evaluation, diagnosis, and treatment algorithm of recurrent varicocele is described and recommended in many studies. In this review, aetiology, diagnosis, treatment, and prognostic factors of varicocele is discussed in the light of current literature.

Keywords: infertility, recurrent, varicocele

Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan. Diagnosis and treatment of recurrent varicocele. . 2018; 20(2): 49-53

Sorumlu Yazar: İrfan Orhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale