e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2022

Dizinler
Editör' den []
. 2018; 20(2): -25--25

Editör' den

Değerli Meslektaşlarım,

Dergimizin yeni sayısı ile sizlere merhaba diyoruz. Dergimizin bu sayısında yine zevkle okuyacağınız çok kaliteli araştırma makaleleri ve en güncel bilgileri içeren doyurucu derlemeler sizlerin beğenisine sunulmakta.
Bu sayının araştırma makaleleri bölümünde güncel bir konu olan radikal prostatektomi sonrası erektil fonksiyon açısından robotik cerrahi ile açık cerrahinin karşılaştırılması Çimen ve arkadaşları tarafından ele alınırken, açık radikal retropubik prostatektomi sonrası inflatabl penil protez rezervuarının penoskrotal transvers insizyon ile Retzius alanına güvenle yerleştirilebileceği Bolat ve arkadaşları tarafından ele alınıyor. Yine bu bölümde nonpalpabl testislerin orşiopeksisi sırasında prosesus vaginalisin diseke edilmesi ve yüksek ligasyon yapılması Sönmez ve arkadaşları tarafından dikkatinize sunulmakta.
Derleme makaleler bölümünde rekürren varikosel tanı ve tedavisi Karakeçi ve Orhan tarafından ele alınırken, fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin semen parametrelerine etkisi Kızılay ve Altay tarafından güncel literatür eşliğinde özetleniyor. Bu bölümde son olarak infertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları Kaplan tarafından irdeleniyor.

Güzel bir yaz dileklerimizle.

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE
Editör


From The Editor


. From The Editor. . 2018; 20(2): -25--25
Makale Dili: Türkçe

 (2 kere görüntülendi)
 (411 kere indirildi)
LookUs & Online Makale