e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Kanserli erkek hastalarda cinsel sorunlar []
. 2020; 22(1): 57-62 | DOI: 10.24898/tandro.2020.68094

Kanserli erkek hastalarda cinsel sorunlar

Ayşe Çil Akıncı, Cemile Savcı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kanserli bireylerin cinsel fonksiyonu fiziksel, duygusal, sosyal, spiritüel ve kültürel birçok faktör arasındaki karmaşık etkileşim sonucu etkilenmektedir. Cinsel fonksiyondaki değişiklikler çeşitli nedenlerle hastalar tarafından sağlık profesyonellerine iletilmemekte ve sağlık profesyonelleri tarafından da değerlendirilmemektedir. Hastalara kanser ve tedavisi nedeniyle oluşabilecek cinsel fonksiyon değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve oluşan cinsel sorunların çözümüne yönelik destek sağlanması hastaların bu süreci daha konforlu geçirmelerini sağlayacaktır. Tanı, tedavi ve bakım sürecinde hastalarla iletişim halinde olan sağlık profesyonelleri cinsel sorunların belirlenmesi ve yönetiminde etkin rol alabilirler. Bu derlemede kanserli erkek hastalarda kanser ve tedavisi nedeniyle ortaya çıkan cinsel sorunlar ele alınmıştır. Kanserli erkek hastalarla çalışan sağlık profesyonellerine cinsel sorunların nedenleri ile ilgili bütüncü bir bakış açısı sağlaması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel sorunlar, erkek, kanser, tedavi

Sexual problems among male patients with Cancer

Ayşe Çil Akıncı, Cemile Savcı
Istanbul Medeniyet University, Health Sciences Faculty, Department Of Nursing

The sexual function of individuals with cancer is affected by the complex interaction between physical, emotional, social, spiritual and cultural factors. Changes in sexual function are not reported to health professionals by patients due to various reasons and are not evaluated by the health professionals. Providing information about the changes in sexual function that may occur due to cancer and its treatment and providing support for the solution of the sexual problems that may occur will enable the patients to experience this process more comfortably. Health professionals who are in contact with patients in the diagnosis, treatment and care process can play an active role in the identification and management of sexual problems. In this review, sexual problems caused by cancer and its treatment among male patients with cancers are discussed. The review aims to provide a holistic perspective to health professionals working with male patients with cancer about the causes of sexual problems.

Keywords: Sexual problems, male, cancer, treatment

Ayşe Çil Akıncı, Cemile Savcı. Sexual problems among male patients with Cancer. . 2020; 22(1): 57-62

Sorumlu Yazar: Cemile Savcı, Türkiye
LookUs & Online Makale