e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyi: Sistematik derleme []
. 2021; 23(3): 179-186 | DOI: 10.24898/tandro.2021.70893

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyi: Sistematik derleme

Fatma Yıldırım1, Nülüfer Erbil2
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) hakkında bilgi düzeylerine ilişkin çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu sistematik derleme, 10.11.2019– 15.12.2019 tarihleri arasında, 2014–2018 yılları arasında yayınlanmış olan Türkçe makaleler alınmıştır. Konu ile ilgili makalelere ulaşmak için; “cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gençler ve üniversite öğrencileri” anahtar kelimeleri kullanılarak, Google Akademik, Ulakbim, Türk Medline ve Dergi Park arama motorlarından yayın dili Türkçe olan makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda 4263 makaleye ulaşıldı ve dâhil edilme kriterlerine uygun 12 makale alınmıştır.
BULGULAR: İnceleme sonucunda sağlık ile ilgili bölümdeki öğrencilerin çoğunluğunun daha önceden CYBH konusunda bilgi aldığı saptanmıştır. Daha önceden bilgi sahibi olanların çoğunluğu CYBH konusunda bilgi düzeyi yeterli bulunmuştur. Sağlık ile ilgili bölümdeki öğrencilerin çoğunlukla bilgi düzeyleri orta ya da yeterli düzeyde belirlenmiştir. Öğrenciler arasında en çok bilinen CYBH’nin AIDS olduğu bulunmuştur.
SONUÇLAR: Öğrencilerin çoğunluğunun CYBH konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Genel olarak bilgi düzeyi orta ve yeterli düzeyde olan öğrenciler sağlık ile ilgili bölümdeki öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilere CYBE hakkında bilgilendirme yapılması ve ileri araştırmalar planlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gençler, üniversite öğrencileri

Knowledge level about sexually transmitted diseases among university students in Turkey: A systematic review

Fatma Yıldırım1, Nülüfer Erbil2
1Hitit University Health Science Fakulty, Çorum, Turkey
2Ordu University Health Science Fakulty, Ordu, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the systematic review of the knowledge level of sexually transmitted diseases (STDs) among university students.
MATERIAL and METHODS: This systematic review was conducted by examining the Turkish articles published between 10.11.2019– 15.12.2019 between 2014–2018 to reach related articles: “sexually transmitted disease, young people and university students” keywords were searched and published in Google Scholar, Ulakbim, Türk Medline and Dergi Park search engines. As a result of the screening, 4263 articles were reached and 12 articles were complied with the inclusion criteria.
RESULTS: As a result of the examination it was found that the students in the health department generally received information about STDs beforehand. The majority of those who had previously received information about STDs. The majority of those who had previous knowledge were found to have sufficient knowledge of STD. The knowledge level of the students in the health department was found to be moderate or sufficient. Among the students, AIDS was the most known STD.
CONCLUSION: Most of the students had insufficient knowledge about STDs. In general, students with moderate and sufficient level of knowledge consisted of students in the health department.

Keywords: sexually transmitted diseases, young people, university students

Fatma Yıldırım, Nülüfer Erbil. Knowledge level about sexually transmitted diseases among university students in Turkey: A systematic review. . 2021; 23(3): 179-186

Sorumlu Yazar: Fatma Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale