Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 4

 
2866 Semen analiz raporunda, yaş faktörünün semen değerleri üzerine olası etkisinin araştırılması []
. 2020; 22(2): 90-93 | DOI: 10.24898/tandro.2020.76094  

2866 Semen analiz raporunda, yaş faktörünün semen değerleri üzerine olası etkisinin araştırılması

Elif Kervancıoğlu Demirci1, Gulnaz Kervancıoğlu2, Şiir Yıldırım3, Gonca Yetkin Yıldırım4, İbrahim Polat4
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Denizli Devlet Hastanesi, Androloji Laboratuvarı, Denizli, Türkiye
4Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Erkeklerde yaş artışının, semen parametrelerinden hacim, konsantrasyon ve progresif motilite üzerine etkisinin araştırılması ve bunun erkek infertilitesindeki yerinin belirlenmesi.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2007–2009 yılları arasında hastanemiz infertilite polikliniğine başvuran kadına bağlı infertilitesi olan çiftlerden sağlıklı eşe ait 2866 semen analizinin; yaş artışı ile hacim, mililitredeki spermatozoa sayısı (konsantrasyon), toplam spermatozoa sayısı ve progresif motilitenin ilişkisi retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaşa göre üç grupta toplandı. 1. grup (21–30 yaş): 1590 analiz, 2. grup (31–40 yaş): 1118 analiz, 3. grup (41–50 yaş): 158 analiz incelendi.
BULGULAR: Yaş gruplarına göre semen hacim değerleri; 1. grup 2,67±1,37 mL, 2. grup 2,75±1,38 mL, 3. grup 2,31±1,21 mL olarak bulundu. 1. grup ile 3. grup ve 2. grup ile 3. grup kıyaslandığında fark anlamlı bulundu (p=0,001). Grup 1’in toplam progresif motilite oranı (%52,94±3,90), 2. gruba (%52,46±3,50) göre yüksek bulundu (p=0,01). Konsantrasyon ve toplam spermatozoa sayısı gruplar arasında fark göstermedi.
SONUÇ: Toplam progresif motilite 30 yaş altında daha yüksek bulundu. Konsantrasyon ve toplam spermatozoa sayısı ise yaşla değişiklik göstermedi. Ancak semen hacmi 40 yaş üzerindeki erkeklerde, 40 yaş altına kıyasla azalma gösterdi

Anahtar Kelimeler: Erkek yaşı, sperm konsantrasyonu, toplam progresif motilite, semen hacmi


Investigation of the effect of age factor on semen values in 2866 semen analysis report

Elif Kervancıoğlu Demirci1, Gulnaz Kervancıoğlu2, Şiir Yıldırım3, Gonca Yetkin Yıldırım4, İbrahim Polat4
1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology
2Istanbul Aydın University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology
3Denizli State Hospital, Andrology Laboratory
4Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology

OBJECTIVE: The aim of the present study is to determine the effect of the increasing age of men on volume, concentration and progressive motility of semen parameters and the role of them on male infertility.
MATRERIAL and METHODS: 2866 semen analysis of 2088 male patients who admitted to an andrology laboratory of a training and research hospital between 2007–2009 were retrospectively analyzed. The relation between increasing age of men and volume, concentration, total sperm count and progressive motility were evaluated. The first group (21–30 years old), second group (41–50 years old) and third group consisted of 1590, 1118 and 158 semen analysis, respectively.
RESULTS: The volume of the semen was determined in groups as 2.67±1.37 mL, 2.75±1.38 mL, 2.31±1.21 mL respectively. The volume was significantly lower in the third group when compared to both the first and second groups (p=0.001). Total progressive motility was higher in first group (% 52.94±3.90), according to the second group (% 52.46±3.50) (p=0.01). Concentration and total sperm count were not significantly different between groups.
CONCLUSION: Semen volume was lower in men over 40 years old. Total progressive motility was higher in men under 30 years old. Concentration and total sperm count did not change according to age.

Keywords: Male age, sperm concentration, total progressive motility, semen volume


Elif Kervancıoğlu Demirci, Gulnaz Kervancıoğlu, Şiir Yıldırım, Gonca Yetkin Yıldırım, İbrahim Polat. Investigation of the effect of age factor on semen values in 2866 semen analysis report. . 2020; 22(2): 90-93

Sorumlu Yazar: Elif Kervancıoğlu Demirci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (19 kere görüntülendi)
 (124 kere indirildi)