e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Çocuk ve yetişkinde onko-tese uygulamaları: 2019 güncelleme []
. 2020; 22(1): 52-56 | DOI: 10.24898/tandro.2020.86619

Çocuk ve yetişkinde onko-tese uygulamaları: 2019 güncelleme

A. Egemen Avcı1, Mehmet Murad Basar2
1Memorial Ataşehir Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji-Androloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Günümüzde tümör tedavisindeki gelişmeler yaşam süresindeki artışla beraber yaşam kalitesinde de beklentilerin yükselmesine yol açmıştır. Özellikle, erkeklerin adölesan dönemi ve sonrasında karşılaşabileceği testis tümörü ve lenfoma gibi non-genitoüriner tümörlerin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile tedavisi sperm yapımında bozulmaya neden olabilir. Tedavi öncesi sperm dondurulması gelecekte fertilitenin sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Ancak, bu hastaların önemli bir kısmında azoospermi veya kriptozoospermi eşlik edebilmektedir. Bu durumda testisten mikrodiseksiyon yöntemi ile sperm arama işlemi gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu işlem onko-TESE olarak adlandırılır.

Anahtar Kelimeler: Azoospermi, Onko-TESE, Testis tümörü

Onco-TESE applications in children and adults: 2019 update

A. Egemen Avcı1, Mehmet Murad Basar2
1Memorial Ataşehir Hastanesi, Üroloji Bölümü
2Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji-Androloji Bölümü

Recently, developments in the cancer treatment have led to increased quality of life as well as lifetime expectations. Especially, surgical, chemotherapeutic and/or radiotherapeutic treatment of testicular or non-genitourinary tumors such as lymphoma/leukemia which observed in men in adolescent and adulthood period can cause to decreased sperm production. Sperm freezing before the treatment is extremely important for the salvage of future fertility. However, an important part of the patients can be accompanied by azoospermia or cryptozoospermia. In this case, it is necessary to perform sperm search from the testicle by microdissection method. This procedure is called as Onco-TESE.

Keywords: Azoospermia, Onco-TESE, Testis tumour

A. Egemen Avcı, Mehmet Murad Basar. Onco-TESE applications in children and adults: 2019 update. . 2020; 22(1): 52-56

Sorumlu Yazar: Mehmet Murad Basar, Türkiye
LookUs & Online Makale