e-ISSN 2587-2524
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2021

Dizinler
Erkek infertilitesi ve erektil disfonksiyon tedavisinde tamamlayıcı tıp: Moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve klinik sonuçlar []
. 2020; 22(1): 43-51 | DOI: 10.24898/tandro.2020.93798

Erkek infertilitesi ve erektil disfonksiyon tedavisinde tamamlayıcı tıp: Moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve klinik sonuçlar

Osman Can, Lütfi Canat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Erektil disfonksiyon ve infertilite erkek cinsel sağlığındaki en sık karşılaşılan problemlerdendir. Erkek faktörüne bağlı infertilitelerin yaklaşık yarısının etyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. İdiyopatik infertilitenin tedavisinde modern tıbbın tedavilerine ek olarak tamamlayıcı tıp seçenekleri de artık günümüzde oldukça sık tercih edilmektedir. Erektil disfonksiyonun tedavisinde de eskilerden beri bitkisel kökenli geleneksel tedaviler kullanılmıştır. Tamamlayıcı tıbbın son zamanlarda modern tıp alanında kullanımının artmasıyla bitkisel kökenli bu ajanlar, hastalar tarafından da sıkça tercih edilmektedir. Tamamlayıcı tıp tedavilerinde gebelik ve canlı doğum oranlarıyla ilgili henüz yeterli kanıt olmamasına rağmen yardımcı üreme yöntemlerinin bir parçası olarak subfertil erkeklere etkinliği kanıtlanmış antioksidanlar ve fitoteröpatik ajanlar önerebilir. Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan bitkisel ajanların etki mekanizmaları net olarak aydınlatılamamış olsa da nitrik oksit sentaz aktivitesinde ve testosteron düzeyindeki artışı sağlayarak etkilerini gösterdikleri düşünülmektedir. Erektil disfonksiyon ve erkek infertiltesi tedavisinde tamamlayıcı tıp ajanlarının etkinliğinin güçlü olarak gösterilebilmesi için ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon

Complementary medicine in the treatment of male infertility and erectile dysfunction: Molecular effect mechanisms and clinical outcomes

Osman Can, Lütfi Canat
Department Of Urology, Health Sciences University, Okmeydani Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Erectile dysfunction and infertility are the most common problems in male sexual health. The etiologies of approximately half of the male factorrelated infertility is still unclear. In addition to the modern medicine treatments, complementary medicine options are preferred frequently in the treatment of idiopathic infertility. Traditional treatments of herbal origin were used in the treatment of erectile dysfunction since ancient times. With the increasing use of complementary medicine in modern medicine, these herbal agents are frequently preferred by patients. The effect mechanism of herbal agents used in the treatment of erectile dysfunction is not clear exactly. However, it is considered that they show their effects by increasing nitric oxide synthase enzyme and testosterone levels. Anti-oxidant and phytotherapeutic agents can be recommended to subfertile men as a part of assisted reproductive methods although there is not enough evidence about live birth and pregnant rates. Further studies are needed to demonstrate the efficacy of complementary medicine agents in the treatment of erectile dysfunction and male infertility.

Keywords: Complementary medicine, male infertility, erectile dysfunction

Osman Can, Lütfi Canat. Complementary medicine in the treatment of male infertility and erectile dysfunction: Molecular effect mechanisms and clinical outcomes. . 2020; 22(1): 43-51

Sorumlu Yazar: Osman Can, Türkiye
LookUs & Online Makale