e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2022

Dizinler
İnfertilitede çift uyumu ve cinsel fonksiyon []
. 2021; 23(2): 123-128 | DOI: 10.24898/tandro.2021.98474

İnfertilitede çift uyumu ve cinsel fonksiyon

Hüsne Yücesoy1, Özlem Akın2, Gamze Şahbaz1, Nülüfer Erbil3
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Çocuk sahibi olamama, genel olarak tüm aileyi, hatta toplumu etkileyen bir durumdur. İnfertilite, yaşamı tehdit eden bir hastalık olmamakla beraber ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel problemlere yol açan bir sağlık sorunudur. İnfertilite ile birlikte tanı ve üremeye yardımcı tedavi yaklaşımları, çiftlerin yaşamlarına etki eden stres faktörüdür. Sık görülen infertilite, aile içinde hayal kırıklıkları ve suçluluk duygusu yaşanmasına, çiftlerin haksız yere birbirlerini suçlaması neticesinde cinsel problemler ve evlilikle ilgili sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Evlilik ve cinsel doyum, çiftlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. İnfertilite kliniklerinde çiftleri ilk karşılayan kişiler olan hemşirelerin çiftlerin sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlarına müdahale edilmesi bakımından oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Hemşireler, danışmanlık rolleriyle infertil çiftlere aile içi ilişkiler kurmalarında rehberlik etmeli, aile içi kriz durumları ile başa çıkmalarını desteklemeli, cinsellik ve cinsel fonksiyon durumlarını değerlendirerek, sorun tespit ettiğinde uygun müdahalelerde bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: cinsel fonksiyon, cinsel doyum, çift uyumu, hemşirelik, infertilite

Sexual function and dyadic adjustment in infertility

Hüsne Yücesoy1, Özlem Akın2, Gamze Şahbaz1, Nülüfer Erbil3
1Department Of Nursing, Health Sciences Institute, Ordu University, Ordu
2Department Of Gynecologic And Obstetrics Nursing, Faculty Of Health Sciences, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize
3Department Of Gynecologic And Obstetrics Nursing, Faculty Of Health Sciences, Ordu University, Ordu

Inability to have children is a condition that usually affects the whole family, and even society. Although infertility is not a life-threatening disease, it is a health problem that brings social, psychological cultural and economic problems with it. Infertility itself, diagnosis and assisted reproductive treatment approaches are stress factors affecting the lives of couples. Common infertility causes sexual and marital problems, domestic disappointments, feeling guilty, as a result of couples accusing each other unfairly. Marriage and sexual satisfaction significantly affect the physical and mental health of the couple. Nurses, who are the first to meet couples in infertility clinics, have a very important role in determining the problems of the couples and intervening in these problems. Nurses should guide infertile couples in their counselling roles in establishing family relationships, support the family to cope with crisis situations, evaluate their sexuality and sexual function, and take appropriate action whenever a problem is detected.

Keywords: sexual function, sexual satisfaction, dyadic adjustment, nursing, infertility

Hüsne Yücesoy, Özlem Akın, Gamze Şahbaz, Nülüfer Erbil. Sexual function and dyadic adjustment in infertility. . 2021; 23(2): 123-128

Sorumlu Yazar: Hüsne Yücesoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale