e-ISSN 2587-2524
Cilt : 17 Sayı : 60 Yıl : 2015

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 17 (60)
Cilt: 17  Sayı: 60 - 2015
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Erektil disfonksiyon tedavisinde gelecekteki hedefler (Derleme)
Ahmet Gökçe, Yavuz Tarık Atik, Fikret Halis
Sayfalar 1 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Pelvik radyoterapiler sonrası ereksiyon bozuklukları (Derleme)
A. Seydi Bozkurt, Murat Çakan
Sayfalar 12 - 15
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Metabolik sendrom ve geç başlangıçlı hipogonadizm varlığının prostat kanseri ile ilişkisi (Derleme)
M. Kayalı, M. Balcı, Y. Aslan, O. Bilgin, T. Keten, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Sayfa 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Çin’deki orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde vücut yağ dağılımı ve androjen eksikliği arasındaki ilişki (Derleme)
Ren Y., Wang B., Liu X.
Sayfa 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Radikal prostatektomi rat modelinde topikal uygulanan NO-serbestleştirici nanopartiküller intrakorporeal basıncı arttırabilirler ve spontan ereksiyonları sağlayabilirler (Derleme)
Tar M., Cabrales P., Navati M.
Sayfa 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Testosteron tedavisi alan hipogonadal erkeklerde prostat kanseri insidansı: 5 yıllık izlem sonuçları (Derleme)
Haider A., Zitzmann M., Doros G.
Sayfa 20
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Bilateral sinir koruyucu radikal prostatektomi sonrası fazla sayıda fosfodiesteraz tip-5 inhibötürü kullanımının tek öngörücüsü operasyon öncesi erektil fonksiyondur (Güncel Makale Özeti)
Gandaglia G., Gallina A., Suardi N.
Sayfalar 21 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Benign prostat hiperplazisi/alt üriner sistem yakınmalarının medikal tedavisinde tadalafil (Derleme)
Ali Atan, Ersin Köseoğlu, Özer Baran
Sayfalar 23 - 26
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Prematür ejakülasyonlu hastalarda serum testosteron ve gonadotropin seviyeleri: Normal erkeklerle karşılaştırma (Güncel Makale Özeti)
Mohseni Mg., Hosseini Sr., Alizadeh F., Rangzan N.
Sayfa 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Prematür ejakülasyon sendromlarının dört tipinde intravajinal boşalmayı geciktirme zamanı ile ulusal sağlık enstitüsü kronik prostatit semptom endeksi arasındaki ilişki (Güncel Makale Özeti)
Gao J., Xu C., Liang C.
Sayfalar 28 - 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Kadın cinselliğindeki ve algısındaki kültürler arası farklılıklar ve bunun prematür ejakülasyona olan etkileri (Güncel Makale Özeti)
Burri A., Graziottin A.
Sayfa 30
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Bupropionun erkek sıçanlarda ejakülatuar yanıta etkisi (Güncel Makale Özeti)
Hueletl-soto M.e., Carro-jua´ Rez M., Rodrı´guez Manzo G.
Sayfa 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
HPV enfeksiyonuna maruz kalmış erkeklerde hastalığın tekrarında quadrivalent HPV aşısının etkisi: Randomize çalışma (Güncel Makale Özeti)
Er Coşkuner, Ta Özkan, A. Karaköse
Sayfalar 32 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Vazektominin eşlerdeki cinsel yaşama etkisi (Güncel Makale Özeti)
Mohamad Al-ali B., Shamloul, Ramsauer J.
Sayfa 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
18.
Varikosel ve hipogonadizm (Derleme)
Fikret Erdemir
Sayfalar 35 - 40
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Mikrocerrahi ile yapılan varikoselektomi sonrası erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde antisperm antikorların rolü (Güncel Makale Özeti)
V. A. Bozhedomov, N. A. Lipatova, R. A. Alexeev
Sayfalar 41 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Ürogenital enfeksiyonlar ve erkek infertilitesi (Derleme)
Kerem Han Gözükara, Sadık Görür
Sayfalar 43 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Paternal obezitenin IVF/ICSI sonuçları üzerine etkileri (Derleme)
Mehmet Umul, Seyit Ali Köse
Sayfalar 49 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Obez erkeklerin spermatozoasında akrozom reaksiyonu bozuktur: Bir ön çalışma (Güncel Makale Özeti)
Samavat J., Natali I., Degl’ınnocenti S.
Sayfa 52
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
İnsan testisinde hipoksik durumlarda leptinin rolü: Varikoselli hastalarda organotipik in vitro kültür deneyi ve klinik çalışma (Güncel Makale Özeti)
Ni K., Steger K., Yang H.
Sayfa 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Semen ve spermdeki yüksek RNA kalitesi: Klinik testlerdeki izolasyon, analiz ve potansiyel uygulama (Güncel Makale Özeti)
Georgiadis Ap., Kishore A., Zorrilla M.
Sayfa 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Erkeklerde vazektomi geri dönüşü sonrasında, vazektomi öncesindeki aynı kadın partnerle elde edilen daha yüksek fertilite oranları (Güncel Makale Özeti)
Nagappan P., Keene D., Ferrara F.
Sayfa 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
26.
Kadınlarda pelvik cerrahi sonrası cinsel yaşam (Derleme)
Esat Korğalı
Sayfalar 56 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Sigaranın kadın cinselliğine etkileri (Derleme)
Halil Çiftçi, Yiğit Akın, Mehmet Gülüm
Sayfalar 60 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Yaşlılık ve cinsellik konusunda sağlık profesyonellerinin yaklaşımları (Derleme)
Sevim Şen, Esra Usta, Dilek Aygin, Havva Sert
Sayfalar 64 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Cinsel sağlık ile doğum biçimi arasındaki ilişki (Güncel Makale Özeti)
Song M., Ishii H., Toda M.
Sayfalar 68 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
Refrakter interstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu olan kadınlarda hyalüronik asid ile intravezikal tedavi uygulaması sonrası seksüel fonksiyonlarda değişme (Güncel Makale Özeti)
Man-jung Hung
Sayfa 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

31.
Migrenli kadınlarda depresyon, uyku bozukluğu ve seksüel disfonksiyon (Güncel Makale Özeti)
Mahsa G., Rozita J., Manoureh T.
Sayfa 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
32.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Sayfa 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale