e-ISSN 2587-2524
Cilt : 17 Sayı : 61 Yıl : 2015

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 17 (61)
Cilt: 17  Sayı: 61 - 2015
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Penil fraktürlere yaklaşım (Derleme)
Zafer Kozacıoğlu, Tansu Değirmenci, İbrahim Halil Bozkurt, Süleyman Minareci
Sayfalar 75 - 78
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Hipogonadal erkekte testosteron replasman tedavisi mi? Yoksa alternatif yöntemler mi? (Derleme)
Şükrü Kumsar, Ahmet Gökçe
Sayfalar 79 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Altı ay testosteron tedavisi verilen erkeklerde prostat spesifik antijen yanıtını etkileyen faktörler (Güncel Makale Özeti)
Morgentaler A., Benesh J.a., Denes B.s.
Sayfalar 87 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Düşük testosteron sendromu, yüksek kardiyovasküler riski olan hastaları majör kardiyovasküler olaylardan korur (Güncel Makale Özeti)
Corona G., Rastrelli G., Maseroli E.
Sayfa 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Östrojen metabolik sendromla indüklenmiş erektil disfonksiyona aracılık eder: Bir tavşan çalışması (Güncel Makale Özeti)
Vignozzi L., Filippi S., Comeglio P.
Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Erektil disfonksiyon ve ateroskleroz (Derleme)
Mustafa Gökhan Vural, Ramazan Akdemir
Sayfalar 92 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Vaskülojenik ve nonvaskülojenik erektil disfonksiyonlu erkeklerde ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Çiftci H., Gümüş K., Yağmur I.
Sayfa 99
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
D vitamini ve erektil disfonksiyon (Güncel Makale Özeti)
Barassi A., Pezzilli R., Colpi G.m.
Sayfalar 100 - 101
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Prematür ejakülasyon: Oral ve topikal ilaç dışı tedaviler (Derleme)
Abdülmecit Yavuz, Ege Can Şerefoğlu
Sayfalar 102 - 105
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Primer prematür ejekülasyonlu hastalarda sertralin tedavisine yanıtın belirleyicisi olarak penise lokalize sempatik deri cevabı (Güncel Makale Özeti)
Xia J., Chen T., Chen J.
Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Yaşam boyu erken ejakülasyonu olanların tedavisinde resiniferatoksin: İlk çalışma (Güncel Makale Özeti)
Shi B., Li X., Chen J.
Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Benign prostat hiperplazisi olan erkeklerde tamsulosinin prematür ejakülasyona etkileri (Güncel Makale Özeti)
Choi JH., Hwa JS., Kam SC., Jeh SU., Hyun JS.
Sayfa 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Benign prostat hiperplazili erkeklerde alt üriner sistem semptomları ile seksüel fonksiyonun ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Fwu Cw., Kirkali Z., Mcvary Kt.
Sayfa 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Kronik böbrek yetmezlikli erkek hastalarda cinsel sağlık (Derleme)
Mehmet Emin Özyalvaçlı, Ahmet Metin
Sayfalar 112 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
18.
Oksidatif stresin fertilitiye etkisi ve infertil erkeklerde anti-oksidan tedavinin yeri (Derleme)
Selahittin Çayan, Arman Özdemir, İrfan Orhan, Barış Altay, Ateş Kadıoğlu
Sayfalar 118 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Likopen ve erkek infertilitesi (Derleme)

Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Fosfodiesteraz inhibitör aktivitesi olduğu bildirilen bileşiklerin kullanılması ile insan sperm motilitesinin klinik olarak anlamlı olarak artması (Güncel Makale Özeti)
Tardif S. Brown SG., Madamidola OA.
Sayfa 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
İntratestiküler testosteron: Üretimi ve klinik önemi (Derleme)
İsa Özbey
Sayfalar 129 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Yüksek vücut kitle indeksinin morfoloji dışındaki semen parametreleri üzerinde zararlı etkileri vardır: Geniş bir kohort çalışmanın sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Belloc S., Pharm D., Cohen-Bacrie M.
Sayfalar 132 - 133
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Semen parametreleri doğum ağırlığı ile ilişkili midir? (Güncel Makale Özeti)
Faure C., Dupont C., Palmer P.c.
Sayfa 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Varikoseli olan adolesanların çoğunda antegrad venografide paralel venöz duplikasyonların tanımlanması (Güncel Makale Özeti)
Ostrowski KA., Polackwich AS., Kent J.
Sayfa 135
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları (Derleme)
Sevda Demir, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 136 - 139
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
26.
Üriner inkontinans ve kadın cinsel sağlığı (Derleme)
Akın Soner Amasyalı, Ercan Kazan, Haluk Erol
Sayfalar 140 - 143
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Pelvik taban egzersizleri tedavisi sonrası üriner inkontinası olan kadınlarda seksüel fonksiyonlardaki düzelmenin belirteçleri: İkincil analiz (Güncel Makale Özeti)
Sacomori C., Cardoso F.L.
Sayfa 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Kolorektal kanser tanılı kadınlarda cinsel sağlık nasıl etkileniyor? (Derleme)

Sayfalar 145 - 151
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Sistemik sklerozlu evli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Frikha F., Masmoudi J., Saidi N., Bahloul Z.
Sayfalar 152 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
Adölesan gebelikler ve üreme sağlığı sorunları (Derleme)
Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 154 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

31.
İnfertil Türk kadınlarında seksüel disfonksiyon: Sıklığı ve risk faktörleri (Güncel Makale Özeti)
Turan V., Kopuz A., Ozcan A.
Sayfa 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
32.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Sayfalar 158 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale