e-ISSN 2587-2524
Cilt : 17 Sayı : 63 Yıl : 2015

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 17 (63)
Cilt: 17  Sayı: 63 - 2015
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
BPH: Cerrahi yöntemin cinsel fonksiyon üzerine etkisi (Derleme)
Hacı İbrahim Çimen, Ahmet Gökçe
Sayfalar 253 - 256
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Benign prostatik hiperplazi tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel yan etkileri (Derleme)
Fikret Erdemir
Sayfalar 257 - 260
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Erkek aksesuar gland enfeksiyonları: Mikrobiyolojik yaklaşım (Derleme)
Mustafa Altındiş
Sayfalar 261 - 266
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Penil protez cerrahisinde alternatif rezervuar yerleşimi (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Sayfalar 267 - 269
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
İlk ve replasman penil protez cerrahileri: Hasta ve partner memnuniyeti analizi (Güncel Makale Özeti)
Lledó García E., Jara Rascón J., Iribarren I. M.
Sayfa 270
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Radikal prostatektomi sonrası penil kısalma (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Yavuz Baştuğ, Metin Öztürk
Sayfalar 271 - 274
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Toplam 778 Ortadoğulu erkekte ereksiyon halindeki penis boyları: Nomogram oluşturulması (Güncel Makale Özeti)
Habous M., Tealab A., Williamson B., Et Al
Sayfa 275
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Erkek ratlarda kavernozal sinir hasarı sonrası oluşan korporal fibroziste rho-kinaz/LIM kinaz/kofilin sinyal yolağının ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Song S. H., Park K., Kim S. W., Et Al
Sayfalar 276 - 277
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Devamlı testosteron yerine koyma tedavisinde nanokanal salınım sistemi (Güncel Makale Özeti)
Ferrati S., Nicolov E., Zabre E., Et Al
Sayfalar 278 - 279
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Artmış dihidrotestosteron, testosteron kaynaklı eritrositoza eşlik etmektedir (Güncel Makale Özeti)
Aghazadeh M., Pastuszak A. W., Johnson W. G., Et Al
Sayfa 280
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
14.
Nörolojik hasarı olan hastalarda ejakülasyon bozuklukları ve infertilite (Derleme)
Fatih Uruç, Gökçen Akar, Metin Öztürk
Sayfalar 281 - 284
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Erkek infertilitesi ve cinsel fonksiyon ilişkisi (Derleme)
Faruk Küçükdurmaz, Mehmet Taşkıran, M. Fatih Akbulut, Ahmet Gökçe
Sayfalar 285 - 288
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
İnfertilite hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşımlar (Derleme)
Yeliz Dinçer, Yasemin Şanlı, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 289 - 295
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Prob tabanlı aynı odaklı lazer endomikroskopi (pCLE)– in-situ olarak spermatozoanın lokalizasyonunun görüntülenmesinde yeni bir teknik (Güncel Makale Özeti)
Trottmann M., Stepp H., Sroka R., Et Al
Sayfalar 296 - 297
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
18.
Kontrasepsiyon yöntemlerinin kadın cinsel yaşamı üzerine etkileri (Derleme)
Özlem Bozoklu Akkar, Savaş Karakuş, Çağlar Yıldız, Esat Korğalı, Ali Çetin
Sayfalar 298 - 300
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Günümüze değin cinsellik konusunda yapılan çalışmaların irdelenmesi (Derleme)
Tuğba Yılmaz Esencan, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 301 - 310
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Kanser ve cinsellik (Derleme)
Yeliz Dinçer, Ümran Oskay
Sayfalar 311 - 314
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
İnsan klitorisinde endoteliyal nitrik oksit sentaz s-nitrolizasyonu ve regülatör proteinlerin rolü (Güncel Makale Özeti)
Oliver J L., Kavoussi P K., Smith R P., Et Al.
Sayfa 315
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
22.
Türkiye'deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 316 - 317
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale