e-ISSN 2587-2524
Cilt : 18 Sayı : 65 Yıl : 2016

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 18 (65)
Cilt: 18  Sayı: 65 - 2016
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Peyroni hastalığının medikal-minimal invaziv tedavisi: Kılavuzlar eşliğinde güncelleme
Cihan Toktaş, Tahir Turan
Sayfalar 69 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin androlojideki yeri
Mehmet Emin Özyalvaçlı, Ahmet Metin
Sayfalar 74 - 78
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Robotik prostat cerrahisi ve cinsel fonksiyon
Hacı İbrahim Çimen, Hasan Salih Sağlam
Sayfalar 79 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Androlojik acillerden priapizm ve penis fraktürü
Fuat Kızılay, Serkan Karamazak, Bülent Semerci
Sayfalar 83 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Gecikmiş ejakülasyon
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
Sayfalar 92 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Beş alfa redüktaz inhibitörlerinin cinsel fonksiyon üzerine etkileri
Akın Soner Amasyalı, Alper Nesip Manav
Sayfalar 99 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Prenatal hipoksi iskemi erkek sıçanların cinsel davranışlarını arttırır
Tümay İpekçi
Sayfalar 104 - 105
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Çiftleşen ve seksüel tembel erkek ratların değişik beyin alanlarında steroid reseptör ve aromataz gen ekspresyonu
Volkan Selmi, M. Abdurrahim İmamoğlu
Sayfalar 106 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Uyku bozukluğu olan hastalar arasında artmış erektil disfonksiyon riski: Toplum tabanlı ulusal çalışma
Fikret Erdemir
Sayfa 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Kafein alımının ABD’li erkeklerde erektil disfonksiyon üzerine olan etkisi
Fikret Erdemir
Sayfa 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
İnsan penil korpus kavernozumunda mineralokortikoid reseptör ekspresyonu
Fikret Erdemir
Sayfa 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
15.
Tekrarlayan gebelik kayıplarında erkek kaynaklı nedenler ve tedavi yöntemleri
M. Gürkan Yenice, Volkan Tuğcu
Sayfalar 111 - 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
İnfertil olgularda testiküler mikrolitiyazis
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Sayfalar 115 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Nonobstrüktif azoospermili hastada sperm elde etme yöntemleri
Ahmet Şalvarcı
Sayfalar 118 - 125
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Y kromozomu mikrodelesyonları ve erkek infertilitesi
Aysel Kalaycı Yiğin, Ahmet Gökçe
Sayfalar 126 - 129
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
İnfertil erkeklerde kök hücre tedavisi
Kaan Aydos
Sayfalar 130 - 133
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
20.
Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları sınıflandırılmasında DSM-V kapsamında yapılan değişiklikler
Rukiye Höbek Akarsu, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 134 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Flibanserin ile uyarılmış partner etkileşimi dişi maymunlarda beyin metabolizmasını değiştirir
Yiğit Akın, Mirhikmat Giyasov, İsmayıl Huseynov
Sayfalar 138 - 139
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Mısır’da kadınlar arasında kronik obstruktif pulmoner hastalık ve cinsel fonksiyon
Havva Sert, Serap Çetinkaya
Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Diyabetli eşi olan kadınların psikolojik cinsel problemlerine holistik bir yaklaşım
Havva Sert, Serap Çetinkaya
Sayfa 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Bariatrik cerrahi uygulanan kadınlardaki cinsel işlev ve cinsel hormon düzeyi değişikliği
Sevim Şen, Dilek Aygin
Sayfalar 143 - 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
25.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 145 - 149
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale