e-ISSN 2587-2524
Cilt : 19 Sayı : 1 Yıl : 2017

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar III - IV

BAŞKANDAN MESAJ
3.
Başkan'dan Mesaj
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
4.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

6.
Kongre Duyurusu
Congress Announcement

Sayfa VIII

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Erişkin gömük penis rekonstrüksiyonunda yeni suprapubik insizyon tekniği
A new suprapubic incision technique for reconstruction of the adult buried penis
Hasan Yılmaz, Murat Üstüner, Mustafa Yüksekkaya, Mehmet Esat Kösem, Ali Kemal Uslubaş, Mustafa Melih Çulha
doi: 10.24898/tandro.2017.26214  Sayfalar 1 - 5

8.
Peyroni hastalığının hafif ve orta şiddetli kurvatur tedavisinde plikasyon ve greftleme cerrahisi ile sonuçlarımız
Treatment of Peyronie’s Disease in mild to moderate penile curvature with plication and grafting surgery
Ahmet Tahra, Eyüp Veli Küçük, Abdurrahman İnkaya
doi: 10.24898/tandro.2017.46547  Sayfalar 6 - 9

9.
Penil plikasyon tekniği uygulanan konjenital penil kurvatür sonuçları
Congenital penile curvature results using penile plication technique
Fuat Kızılay, Mehmet Şahin, Barış Altay
doi: 10.24898/tandro.2017.03779  Sayfalar 10 - 15

DERLEME
10.
Çalışma hayatının erkek üreme sağlığına etkisi
The impact of working life on men’s reproductive health
Yasemin Hamlacı, Burcu Yılmaz, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.24898/tandro.2017.91885  Sayfalar 16 - 21

11.
Benign prostat hiperplazisi ile ilişkili alt üriner sistem yakınmalarının tedavisinde tadalafil 5 mg’ın etkinliği
Efficacy of tadalafil 5 mg in the treatment of benign prostatic hyperplasiarelated lower urinary tract symptoms
Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2017.48303  Sayfalar 22 - 24

12.
Postmenopozal kadınlarda testosteron hormonunun cinsel disfonksiyon tedavisindeki önemi: literatürün gözden geçirilmesi
The importance of testosterone in treatment of sexual dysfunction in postmenopausal women: a review of literature
Cem Yücel, Mehmet Zeynel Keskin, Özgür Çakmak, Zafer Kozacıoğlu
doi: 10.24898/tandro.2017.69926  Sayfalar 25 - 28

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
13.
Türkiye'deki Androloji Yayınları
Andrology Publications In Turkey

Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale