e-ISSN 2587-2524
Cilt : 20 Sayı : 3 Yıl : 2018

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

BAŞKANDAN MESAJ
3.
Başkan' dan
From The President

Sayfa III

EDİTÖR KÖŞESİ
4.
Editör' den
From The Editor

Sayfa IV

İÇİNDEKİLER
5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Transrektal ultrasonografi eşliğinde alınan prostat iğne biyopsisinin erektil fonksiyon üzerine etkisi
The effect of ultrasound guided prostate needle biopsy on the erectile function
Volkan Çağlayan, Sedat Öner, Sinan Avcı, Efe Önen, Murat Şambel, Metin Kılıç, Mustafa Murat Aydos
doi: 10.24898/tandro.2018.33255  Sayfalar 69 - 73

7.
Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası gelişen retrograd ejakülasyon işlem öncesinde öngörülebilir mi?
Could retrograde ejaculation occurred after transurethral prostate resection be predicted before the procedure?
Şenol Tonyalı, Mustafa Karaaslan, Mehmet Yılmaz, Cavit Ceylan
doi: 10.24898/tandro.2018.60973  Sayfalar 74 - 77

8.
Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri
Opinions of midwifery students about normal vaginal birth
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Ülkü Özsoy
doi: 10.24898/tandro.2018.20082  Sayfalar 78 - 84

DERLEME
9.
Varikoselektomide cerrahi tekniklerin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of varicoselectomy techniques
Eyyüp Sabri Pelit, Ercan Yeni
doi: 10.24898/tandro.2018.60352  Sayfalar 85 - 89

10.
Hiperprolaktinemi ve erektil disfonksiyon
Hyperprolactinemia and erectile dysfunction
Özer Güzel, Ali Atan, Yılmaz Aslan
doi: 10.24898/tandro.2018.69672  Sayfalar 90 - 94

11.
Kadın cinselliğinde kültürel farklılıkların rolü
The role of cultural differences in female sexuality
Halil Çiftçi, Eyyup Sabri Pelit, Büllent Katı
doi: 10.24898/tandro.2018.98852  Sayfalar 95 - 98

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
12.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 99 - 102
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale