e-ISSN 2587-2524
Cilt : 21 Sayı : 1 Yıl : 2019

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan' dan
From The President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
İnfertil erkeklerde seminal Parametreler ile inflamasyon belirteçleri (Nötrofil-Lenfosit, Platelet-Lenfosit ve Monosit-Eozinofil Oranları) ve serum Vitamin D düzeyleri arasında ilişki yoktur
Seminal Parameters are not related to inflammatory markers (Neutrophil-to-Lymphocyte, Platelet-to-Lymphocyte and monocyte- to eosinophil ratios) and plasma vitamin D levels in infertile men
Faruk Küçükdurmaz, neslihan temiz doğan, CANER ÖLMEZ, Bekir Türkay Demir, ENES BAKİ BİLECAN, Sefa Resim
doi: 10.24898/tandro.2019.26818  Sayfalar 1 - 5

7.
Subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisinin araştırılması
Investigation of the effects of subclinical varicocele on semen parameters
Mehmet Zeynel Keskin, Erdem Kisa
doi: 10.24898/tandro.2019.13471  Sayfalar 6 - 9

8.
HoLEP teknikleri antegrad ejakülasyonu koruyabilir mi? Trilober ve bilober tekniklerin karşılaştırmalı analizi
Can HoLEP technique preserve antegrade ejaculation? Comperative analyses trilober and bilober technique
Nida Zafer Tokatlı
doi: 10.24898/tandro.2019.13008  Sayfalar 10 - 13

DERLEME
9.
Sperm dondurma: Güncel gelişmeler
Sperm cryopreservation: Current developments
Fikret Erdemir
doi: 10.24898/tandro.2019.64597  Sayfalar 14 - 21

10.
Sperm motilite bozukluklarına güncel yaklaşım
Current approach to sperm motility problems
Mehmet Murad Basar, Emre Soysal
doi: 10.24898/tandro.2019.70883  Sayfalar 22 - 31

11.
Bisfenol A ve erkek üreme sağlığı
Bisphenol A and male reproductive health
Tuğba Gündoğdu, Yasemin Akdevelioğlu
doi: 10.24898/tandro.2019.26122  Sayfalar 32 - 40

12.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale