e-ISSN 2587-2524
Cilt : 21 Sayı : 4 Yıl : 2019

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Üç port ve konvansiyonel ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostastatektomi uygulanan hastalarda erektil fonksiyonun karşılaştırılması
Comparison of erectile function in patients undergoing extraperitoneal laparoscopic radical prostastatectomy by three port and conventional method
Erhan Ateş, Yiğit Akın, Arif Kol, Osman Köse, Sacit Nuri Görgel, Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz
doi: 10.24898/tandro.2019.47550  Sayfalar 128 - 133

7.
Erkeklerin gebelikte cinsel yaşamla ilgili mitleri
Myths of men about sexual life in pregnancy
Özden Tandoğan, Meltem Mecdi Kaydırak, Ümran Oskay
doi: 10.24898/tandro.2019.79037  Sayfalar 134 - 139

8.
Yüksek riskli prostat kanserinde robotik ve açık radikal prostatektominin erken-dönem erektil fonksiyon sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of short-term erectile function results of robotic and open radical prostatectomy in high-risk prostate cancer
Fuat Kızılay, Serdar Kalemci, Barış Altay
doi: 10.24898/tandro.2019.47855  Sayfalar 140 - 145

9.
Normospermik bireylerde semen parametreleri ile nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) arasındaki ilişki
The relationship between semen parameters vs. neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in normospermic individuals
Ahmet Gökçe, Deniz Gül
doi: 10.24898/tandro.2019.68725  Sayfalar 146 - 149

10.
Ratlarda gecikmiş testis torsiyon modelinde subkapsüler orşiyektomi sonrası protez olarak bone-wax implantasyonunun sonuçları
Results of bone-wax implantation as a prosthesis after subcapsular orchiectomy in a delayed testicular torsion model in rats
Mustafa Suat Bolat, Recep Buyukalpelli, Filiz Karagöz
doi: 10.24898/tandro.2019.90267  Sayfalar 150 - 154

11.
İthifallik tanrılar ve ifade ettikleri
Ithyphallic gods and their expressions
Ekrem Güner
doi: 10.24898/tandro.2019.10437  Sayfalar 155 - 160

DERLEME
12.
Peyronie hastalığı patofizyolojisi
The pathophysiology of peyronie’s disease
Erhan Ateş, Ahmet Gökçe
doi: 10.24898/tandro.2019.94468  Sayfalar 161 - 169

13.
İnfertilite ve yaşam kalitesi: Sistematik derleme
Infertility and quality of life: A systematic review
Merve Çağlar, İlkay Güngör Satılmış
doi: 10.24898/tandro.2019.79836  Sayfalar 170 - 176

14.
Spermatogenez, spermiyogenezis ve klinik yansımaları
Spermatogenesis, spermiogenesis and clinical reflections
Fuat Kızılay, Barış Altay
doi: 10.24898/tandro.2019.27443  Sayfalar 177 - 184

15.
Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında kanıta dayalı tedavi seçenekler
Evidence-based therapy options for female sexual dysfunction
Ercan Yeni
doi: 10.24898/tandro.2019.24650  Sayfalar 185 - 189

16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 190 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale