e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Erkek infertilitesinde tamamlayıcı tıp uygulamaları: Kanıt düzeyi nedir? []
. 2021; 23(3): 206-213 | DOI: 10.24898/tandro.2021.10327

Erkek infertilitesinde tamamlayıcı tıp uygulamaları: Kanıt düzeyi nedir?

Coşkun Kaçağan, Halil Lütfi Canat
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Erkek faktörüne bağlı infertilitelerin yaklaşık yarısının etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. İdiyopatik infertilitenin tedavisinde modern tıbbın tedavilerine ek olarak tamamlayıcı tıp seçenekleri de artık günümüzde oldukça sık tercih edilmektedir. Tamamlayıcı tıbbın son zamanlarda modern tıp alanında kullanımının artmasıyla bitkisel kökenli bu ajanlar, hastalar tarafından da sıkça tercih edilmektedir. Tamamlayıcı tıp tedavilerinde gebelik ve canlı doğum oranlarıyla ilgili henüz yeterli kanıt olmamasına rağmen yardımcı üreme yöntemlerinin bir parçası olarak subfertil erkeklere etkinliği kanıtlanmış antioksidanlar ve fitoterapötik ajanlar önerebilir. Erkek infertiltesi tedavisinde tamamlayıcı tıp ajanlarının etkinliğinin güçlü olarak gösterilebilmesi için ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, erkek infertilitesi, fitoterapi

Usage of complementary medicine in male infertility: What is the level of evidence?

Coşkun Kaçağan, Halil Lütfi Canat
Basaksehir Cam And Sakura City Hospital

The etiologies of approximately half of the male factor related infertility is still unclear. In addition to the modern medicine treatments, complementary medicine options are preferred frequently in the treatment of idiopathic infertility. With the increasing use of complementary medicine in modern medicine, these herbal agents are frequently preferred by patients. Anti-oxidant and phytotherapeutic agents can be recommended to subfertile men as a part of assisted reproductive methods although there is not enough evidence about live birth and pregnant rates. Further studies are needed to demonstrate the efficacy of complementary medicine agents in the treatment of male infertility.

Keywords: Complementary medicine, male infertility, phytotherapy

Coşkun Kaçağan, Halil Lütfi Canat. Usage of complementary medicine in male infertility: What is the level of evidence?. . 2021; 23(3): 206-213

Sorumlu Yazar: Coşkun Kaçağan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale