e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
PDE5 inhibitörlerinin etkinliğinin optimize edilmesi []
. 2021; 23(3): 197-205 | DOI: 10.24898/tandro.2021.38802

PDE5 inhibitörlerinin etkinliğinin optimize edilmesi

Mustafa Kadıhasanoğlu
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Klinği, İstanbul, Türkiye

Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri erektil disfonksiyonda en çok tercih edilen ilk seçenek ajanlardır. Bu ilaçları gerektiğinde kullanan hastaların %60–70’inde başarı elde edilmektedir. Yaklaşık %30 kadar olguda yanıt alınamasa da başarısız hastaların %30-50’sinin ilaçların doğru kullanımı hakkında bilgilendirme ile yeterli doz ve kullanım sayısında deneme sayesinde başarılı oldukları gözlenmiştir. Buna rağmen başarısız olunan hastalar, daha invaziv yöntemleri kullanmaktansa tedavi etkinliğinin arttırılması için başka medikal uygulamalara ihtiyaç duymaktadırlar. Yanıt alınamayan olgulara doğru olarak tanı konulması ve yanıtsızlığa neden faktörlerin incelenmesi ilk planda yapılması gerekenlerdir. Yanıtsızlık oranlarını düşürmek ve PDE5 inhibitörlerinin etkinliğinin arttırılması için kullanım modifikasyonları ve diğer tedavi seçenekleri ile kombine edilmeleri uygulanabilecek seçeneklerdir. Bu derlemede gerektiğinde kullanılan PDE5 inhibitörlerine cevap alınamayan hastaların değerlendirilmesi ve bu vakalar için uygulanabilecek yöntemler literatür eşliğinde gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, tedavi başarısızlığı, sildenafil, vardenafil, tadalafil

Optimization of the efficacy of PDE5 inhibitors

Mustafa Kadıhasanoğlu
Department of Urology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors are the most preferred firstline agents in treatment of erectile dysfunction. On-demand PDE5 inhibitors are 60–70% successful in patients with ED. Although 30% of patients fail to respond to PDE5 inhibitors, 30–50% of non-responders can be salvaged with detailed information on proper use of drugs, sufficient dosage and adequate clinical trials. Despite of this counselling, patients who are unresponsive to PDE5 inhibitors require other medical applications to increase the effectiveness of the treatment rather than using more invasive methods. Correct diagnosis of these unresponsive cases and the identification of the factors affecting of drug response are the first step in evaluation of non-responders. Medication usage changes and combining PDE5 inhibitors with other treatment modalities are options that can be applied to reduce unresponsiveness and increase the effectiveness of PDE5 inhibitors. In this review, the evaluation of patients who do not respond to on-demand PDE5 inhibitors and the methods that can be applied for these cases will be reviewed in the light of the literature.

Keywords: Erectile dysfunction, phosphodiesterase type 5 inhibitors, treatment failure, sildenafil, vardenafil, tadalafil

Mustafa Kadıhasanoğlu. Optimization of the efficacy of PDE5 inhibitors. . 2021; 23(3): 197-205

Sorumlu Yazar: Mustafa Kadıhasanoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale