e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
COVID-19 pandemisinin erkek cinsel sağlığı ve semen parametreleri üzerine etkileri []
. 2022; 24(3): 221-227 | DOI: 10.24898/tandro.2022.62144

COVID-19 pandemisinin erkek cinsel sağlığı ve semen parametreleri üzerine etkileri

Hakan Görkem Kazıcı1, Ahmet Emre Yıldız2, Erhan Ateş2
1Kızıltepe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Kızıltepe, Mardin, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

COVID-19 pandemisi vücudumuzda birçok organ ve sistemi etkilediği gibi genitoüriner sistem ve cinsel sağlık üzerinde de olumsuz etkilere neden olmuştur. Bu derlemede COVID-19 pandemisinin erkek cinsel sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Literatürdeki verilere göre COVID-19 pandemisi sürecinde erkeklerde erektil disfonksiyonda artma, ejakülasyon süresinde kısalma, semen parametrelerinde bozulma olduğu ve cinsel alışkanlıkların pandemi sürecinden etkilendiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: pandemi, COVID-19, cinsel sağlık, erektil disfonksiyon, prematür ejakülasyon

Effects of the COVID-19 pandemic on male sexual health and semen parameters

Hakan Görkem Kazıcı1, Ahmet Emre Yıldız2, Erhan Ateş2
1Kızıltepe State Hospital Urology Clinic
2Aydın Adnan Menderes University Department of Urology

The COVID-19 pandemic has had negative effects on the genitourinary system and sexual health, as well as affecting many organs and systems in our body. In this review, the effects of the COVID-19 pandemic on male sexual health were evaluated. According to the data in the literature, it has been determined that during the COVID-19 pandemic, men have increased erectile dysfunction, shortened ejaculation time, impaired semen parameters, and sexual habits have been affected by the pandemic process.

Keywords: pandemic, COVID-19, sexual health, erectile dysfunction, premature ejaculation

Hakan Görkem Kazıcı, Ahmet Emre Yıldız, Erhan Ateş. Effects of the COVID-19 pandemic on male sexual health and semen parameters. . 2022; 24(3): 221-227

Sorumlu Yazar: Hakan Görkem Kazıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale