e-ISSN 2587-2524
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Malleabl penil protezin iki taraflı komplet fraktürü []
. 2022; 24(1): 82-84 | DOI: 10.24898/tandro.2022.73693

Malleabl penil protezin iki taraflı komplet fraktürü

Uygar Miçooğulları1, Furkan Umut Kılıç2, Emir Akıncıoğlu1, Orçun Çelik1, Yusuf Özlem İlbey1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ: Penis protezi implantasyonu, birinci ve ikinci basamak tedavi seçenekleri başarısız olan hastalarda erektil disfonksiyon için altın standart tedavidir. Malleabl bir penil protez ile mekanik arıza çok nadirdir. Literatürde bilgilerimize göre sadece bir olguda çift taraflı malleable penil protezin komplet fraktürü bildirilmiştir.
OLGU: Bu, literatürde malleabl penil protezin iki taraflı komplet fraktürü bildiren ikinci vakadır. Aynı seansta önceki parçaları çıkardık ve yeni bir malleabl cihaz yerleştirdik.
SONUÇ: Bu vakadan çok önemli dersler çıkardık; malleabl penil protez fraktürü ameliyatın geç bir komplikasyonu olarak görülebilir. Cinsel ilişki sırasında rahat olmayan hastalarda protez fraktürü akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, malleabl penil protez, mekanik arıza, penil protez fraktürü

Bilateral complete rod fracture of malleable penile prosthesis

Uygar Miçooğulları1, Furkan Umut Kılıç2, Emir Akıncıoğlu1, Orçun Çelik1, Yusuf Özlem İlbey1
1Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Urology Clinic, İzmir
2Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Ankara

OBJECTIVES: Penile prosthesis implantation is the gold standard treatment for erectile dysfunction in patients whose first and secondline treatment options gave unsuccessful results. Mechanical failure with a malleable penile prosthesis is very rare. To our knowledge in the literature only one case was reported a bilateral complete rod fracture of malleable penile prosthesis.
CASE PRESENTATION: This is the second case in literature reporting a bilateral complete rod fracture of malleable penile prosthesis. We removed the previous pieces and implanted a new malleable device during the same session.
CONCLUSIONS: We learned very important lessons with this case; mechanical failure of the malleable penile prosthesis can be seen as a late complication of the surgery. Rod fracture should be kept in mind in the patients who are not comfortable during sexual intercourse.

Keywords: Erectile dysfunction, malleable penile prosthesis, mechanical failure, penile prosthesis fracture

Uygar Miçooğulları, Furkan Umut Kılıç, Emir Akıncıoğlu, Orçun Çelik, Yusuf Özlem İlbey. Bilateral complete rod fracture of malleable penile prosthesis. . 2022; 24(1): 82-84

Sorumlu Yazar: Furkan Umut Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale