e-ISSN 2587-2524
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2023

Dizinler
Androloji Bülteni
Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan greft türleri []
. 2022; 24(1): 67-72 | DOI: 10.24898/tandro.2022.82687

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan greft türleri

Ekrem Akdeniz1, Emrah Küçük2, Mahmut Ulubay1, Mustafa Kemal Atilla1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Akçakale Devlet Hastanesi, Üroloji Servisi, Şanlıurfa, Türkiye

Peyronie hastalığı penisin tunika albuginea tabakasında fibrozis ile seyreden, nedeni tam olarak bilinmeyen ve kalsifiye plak oluşumuyla sonuçlanan bir patolojidir. Bu plaklar peniste ağrı, eğrilik, kısalma ve daralma gibi şikâyetlere neden olabilir. Klinik tablonun stabil hale geldiği ciddi durumlarda cerrahi tedavi altın standart yöntemdir. Hasta kliniğine göre üç farklı cerrahi teknik uygulanabilir ve greft kullanımı ile penil tunikal uzatma işlemleri bunlardan biridir. Penil tunikal uzatma cerrahileri için otogreft, allogreft, ksenogreft ve sentetik greft olmak üzere dört farklı greft tipi kullanılır. Her greftin kendine özgü avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bu derlemenin amacı Peyroni hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan greftlerin avantaj ve dezavantajlarını güncel literatür eşliğinde sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Greft, penil uzatma cerrahileri, Peyroni hastalığı

Grafts for surgical treatment of Peyronie’s disease

Ekrem Akdeniz1, Emrah Küçük2, Mahmut Ulubay1, Mustafa Kemal Atilla1
1Department of Urology, Samsun Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Samsun, Turkey
2Urology Clinic, Akcakale State Hospital, Sanliurfa, Turkey

Peyronie’s disease is a pathology of uncertain etiology progressing with fibrosis in the tunica albuginea layer of the penis and resulting in calcified plaque formation. These plaques may cause pain and deformities such as penile curvature, shortening, and narrowing. Surgical treatment is the gold standard in severe states in which the clinical course of Peyronie’s disease has stabilized. Three different surgical techniques are applied, depending on the patient’s clinical manifestation, one of these being graft use and penile tunical lengthening procedure. Four types of graft are employed for penile tunical lengthening procedures –autografts, allografts, xenografts, and synthetic grafts. Each has its own specific advantages and disadvantages. The aim of this review is to present the advantages and disadvantages of grafts used in the surgical treatment of Peyronie’s disease in the light of the current literature.

Keywords: Grafts, penile lengthening procedure, Peyronie’s disease

Ekrem Akdeniz, Emrah Küçük, Mahmut Ulubay, Mustafa Kemal Atilla. Grafts for surgical treatment of Peyronie’s disease. . 2022; 24(1): 67-72

Sorumlu Yazar: Ekrem Akdeniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale