e-ISSN 2587-2524
Cilt : 15 Sayı : 54 Yıl : 2013

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 15 (54)
Cilt: 15  Sayı: 54 - 2013
EDİTÖR KÖŞESİ
1.
Editör Köşesi
From The Editor
Barış Altay
Sayfa I

BAŞKANDAN MESAJ
2.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Testosteronun kardiyovasküler sisteme etkileri (Derleme)
Göksel Bayar, Muammer Kendirci
Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Semptomatik androjen yetmezliğinde testosterona alternatif tedaviler (Derleme)
Şerife Mehlika Işıldak, Ege Can Serefoglu
Sayfalar 154 - 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Erektil disfonksiyonda rol oynayan risk faktörlerini belirleme (Derleme)
Altuğ Tuncel, Özer Güzel, Ali Atan
Sayfalar 158 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Erektil disfonksiyon tedavisinde intrakavernozal enjeksiyon tedavisi (Derleme)
Bilal Gümüş
Sayfalar 164 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Priapizm: Tanı ve tedavi yöntemleri (Derleme)
Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşçi
Sayfalar 168 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Peyronie hastalığı ve mekanotransdüksiyon: Hücre-kültür gerilme sisteminde peyronie hastalığı için hücresel değişikliklerin in vitro analizi (Derleme)
Sina Kardaş, Abdullah Armağan
Sayfa 172
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Crush hasar sonrası kirpi sonic, kavernöz sinirde koruyucudur (Güncel Makale Özeti)
Ufuk Öztürk, M. Abdürrahim İmamoğlu
Sayfa 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Kronik periodontit ve erektil disfonksiyon arasında ilişki var mı? (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfa 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Epilepsi ve erektil disfonksiyon ilişkisi: Toplum bazlı bir çalışmanın kanıtları (Güncel Makale Özeti)
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Sayfa 175
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
5-α redüktaz enzim inhibitörlerinin erkek cinsel fonksiyonları üzerine etkileri (Derleme)
Melih Balcı, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Sayfalar 176 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
14.
Varikoselde güncel görüşler (Derleme)
Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Yılmaz Aslan, Ali Atan
Sayfalar 180 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Obezitenin sperm fonksiyonlarına etkisi (Derleme)
Elvan Koyun
Sayfalar 185 - 189
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Erkek vücut kitle indeksinin embriyo kalitesi ve in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerdeki klinik sonuçlarla ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Orhan Ünal Zorba, Selim Yazar
Sayfa 192
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Mikrobesinlerin alımı yaşlı erkeklerde artmış sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ersagun Karagüzel
Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Rapamisin ve erkek infertilitesi: Literatürdeki yeni bulgulara kısa bir bakış (Derleme)
Pınar Şahin, Çiler Çelik Özenci
Sayfalar 195 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Farklı spermatogenik düzensizliklere sahip hastaların spermatozoa mikroRNA ekspresyon profillerindeki değişim (Güncel Makale Özeti)
Bilge Özsait, Nihan Erginel-ünaltuna
Sayfalar 198 - 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
İdiopatik erkek infertilitesinin gizemi: Oksidatif stres gerçek bir risk mi? (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Sayfa 200
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Erkek infertilitesinin başarısız oosit aktivasyonunun fosfolipaz cζ ile önlenmesi (Güncel Makale Özeti)
Şehime Temel, M. Murad Basar
Sayfalar 201 - 202
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Klomifen sitrat östrojenin rat testisleri üzerindeki yan etkilerini potansiyelize eder ve steroidogenik enzim genlerinin ekspresyonunu düşürür (Güncel Makale Özeti)
Hamit Harbelioğlu, Sadık Görür
Sayfalar 203 - 204
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
İnsan spermatozoasında geniş nükleer vakuol anormal kromatin paketlenmesini gösterir (Güncel Makale Özeti)
M. Murad Basar
Sayfalar 205 - 206
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Erkek infertilitesine genetik yaklaşım (Derleme)
Hakan Akdere, Mehmet Burgazlı
Sayfalar 207 - 211
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
İnfertil erkeklerde ace geni insersiyon/delesyon poliformizminin seminal içerikle ilişkisi (Derleme)
Serdar Kalemci, A. Barış Altay
Sayfalar 212 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
26.
Kadın cinselliğinde gelenekler ve kültür (Derleme)
Yeliz Kaya, Ergül Aslan
Sayfalar 214 - 217
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Obez kadınlarda cinsel işlev bozukluğu: Obstrüktif uyku apnesi rol oynar mı? (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Hande Açıl
Sayfa 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Doğum şekli ve doğum sonrası cinsel yaşam: Prospektif bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Handan Özcan, Ergül Aslan
Sayfalar 219 - 220
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Meme kanserli genç kadınlarda sübjektif cinsel iyilik ve cinsel davranış (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Emine Uzun
Sayfalar 221 - 222
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale