e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 58 Yıl : 2014

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 16 (58)
Cilt: 16  Sayı: 58 - 2014
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Erektil disfonksiyon tedavisinde düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Derleme)
Murat Üstüner, Seyfettin Çiftçi
Sayfalar 155 - 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Gömük penis (Derleme)
Murat Üstüner, Ufuk Yavuz
Sayfalar 158 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Alt üriner sistem semptomları ve erektil disfonksiyon birlikteliği: Artan otonomik aktivite (Derleme)
Murat Tolga Gülpınar, Alpaslan Akbaş, Eyüp Burak Sancak, Berkan Reşorlu
Sayfalar 162 - 164
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Benign prostat hiperplazisine sekonder gelişen alt üriner sistem semptomlu erkeklerde prostat kan akımı ve perfüzyonu üzerine günlük tek doz tadalafilin etkisi (Güncel Makale Özeti)
Pinggera Gm., Frauscher F., Paduch Da.
Sayfa 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda erektil disfonksiyon ve eritropoetinin bu hastalıktaki rolü (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız
Sayfalar 166 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Statinlerin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisi: Randomize çalışmaların metaanalizi (Güncel Makale Özeti)
Kostis Jb., Dobrzynski Jm.
Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Erektil disfonksiyonlu yaşlı erkeklerde günortası total testosteron seviyelerinin geçerliliği (Güncel Makale Özeti)
Welliver Rc., Wiser Hj., Brannigan Re., Feia K., Monga M., Köhler Ts.
Sayfa 169
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Yüzde 2 testosteron jel vücut kitle indeksinden bağımsız düşük testosteron seviyesi olan erkeklerde testosteron seviyesini normal konsantrasyona getirebilmektedir (Güncel Makale Özeti)
Dobs A., Norwood P., Potts S., Gould E., Chitra S.
Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Testosteron tedavisi altındaki erkeklerde yüksek östradiol seviyesi artmış libido ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ramasamy R., Scovell Jm., Kovac Jr., Lipshultz Li.
Sayfa 172
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Hemospermi: 165 hastada uzun dönemli sonuçlar (Güncel Makale Özeti)
Zargooshi J., Nourizad S., Vaziri S.
Sayfa 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Çocuklarda pelvik fraktüre bağlı üretral yaralanma sonrası erektil disfonksiyon (ED) riskini tahmin etme (Güncel Makale Özeti)
Koraitim MM.
Sayfa 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Valproik asit kavernozal sinir hasarı oluşturulmuş ratlarda erektil disfonksiyon ve penil fibrozisi önlemektedir (Güncel Makale Özeti)
Hannan JL., Kutlu O., Stopak BL.
Sayfa 175
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Erkek ratlarda bulbospongiöz kas içine botulinum-A toksini enjeksiyonunun ejakülasyon üzerindeki etkisi (Güncel Makale Özeti)
Serefoglu EC., Hawley WR., Lasker GF.
Sayfa 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Kataoka T., Hotta Y., Maeda Y., Kimura K.
Sayfa 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Rat modelinde kalsiyum kanal blokörü ve anjiyotensin 2 reseptör blokörünün hipertansiyon ilişkili erektil disfonksiyon üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Shimizu S., Tsounapi P., Honda M.
Sayfalar 178 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Erkek ratlarda kronik stres seksüel motivasyonu etkilemekte ve testiküler hücrelerde hasara yol açmaktadır (Güncel Makale Özeti)
Hou G., Xiong W., Wang M., Chen X., Yuan T.
Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
20.
Konjenital adrenal hiperplazi ve erkek infertilitesi (Derleme)
Fatih Uruç, Ayhan Verit
Sayfalar 182 - 185
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Sperm motilite bozuklukları: Terminoloji, etiyoloji ve tedavide yenilikler (Derleme)
Erdal Alkan, M. Murad Başar
Sayfalar 186 - 190
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Sperm dondurma (Derleme)
Fikret Erdemir
Sayfalar 191 - 195
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Reproduktif tedavi alan çiftlerde, sperm DNA hasarı ve sperm nükleer protein içeriği tahlillerinden üçünün karşılaştırmalı analizi (Güncel Makale Özeti)
Simon L., Liu L., Murphy K., Ge S.
Sayfalar 196 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
İleri derecede oligozoospermisi olan infertil hastalarda mikrocerrahi varikoselektomi klinik sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Enatsu N., Yamaguchi K., Chiba K.
Sayfa 198
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
İnfertil erkeklerde varikoselektomi sonrası semen parametrelerindeki değişiklikleri öngörmede nomogramlar (Güncel Makale Özeti)
Samplaski MK., Yu C., Kattan MW.
Sayfa 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Mikrocerrahi varikoselektomi sonrası erkeklerde sperm protamin mRNA oranı ve DNA fragmentasyon indeksi güvenilir klinik biyomarkırlardır (Güncel Makale Özeti)
Ni K., Steger K., Yang H.
Sayfa 200
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Obstrüktif olmayan azospermide normozoospermiye göre ultrasonografik kaput epididimis çapı küçük bulunmuştur fakat bu durum tese sonrası başarılı sperm alımı için öngörülebilir değildir (Güncel Makale Özeti)
Pezzella., A. Barbonetti, S. D’Andrea
Sayfalar 201 - 202
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
28.
Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri (Derleme)
Zeynep Özkan, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 203 - 208
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Menopoz döneminde cinsellik (Derleme)
Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 209 - 211
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
Sıcak basmaları için östradiol ya da venlafaksin tedavisinin kadınların seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Reed SD., Mitchell CM., Joffe H.
Sayfa 212
Makale Özeti |Tam Metin PDF

31.
Tip 2 diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Vafaeimanesh J., Raei M., Hosseinzadeh F.
Sayfa 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale