e-ISSN 2587-2524
Cilt : 20 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa II

3.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa III

BAŞKANDAN MESAJ
4.
Başkan' dan
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
5.
Editör' den
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
6.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Varikosel cerrahisinde klinik başarı oranlarını etkileyen faktörler
Factors affecting the clinical success rates of varicocele surgery
Erhan Ateş, Murat Uçar, Mehmet Zeynel Keskin, İlter Alkan, Ahmet Gökçe
doi: 10.24898/tandro.2018.91069  Sayfalar 1 - 5

8.
Klinefelter sendromlu ve normal karyotipli hastaların testiküler sperm ekstraksiyonu sonuçlarının karşılaştılması: 10 yıllık tek merkez deneyimi
Comparison of testicular sperm extraction results in patients with klinefelter syndrome and normal karyotypes: 10 years single center experience
Cem Yücel, Orçun Çelik, Mehmet Zeynel Keskin, Özgür Çakmak, Ülkü Küçük, Zafer Kozacıoğlu
doi: 10.24898/tandro.2018.30932  Sayfalar 6 - 10

9.
Cinsel perhiz süresi ve semen parametreleri arasındaki ilişki
Relationship between the duration of sexual abstinence and semen parameters
Ahmet Gökçe, Deniz Gül, Hacı Can Direk, Hacı İbrahim Çimen, Fikret Halis
doi: 10.24898/tandro.2018.03555  Sayfalar 11 - 15

DERLEME
10.
Metabolik sendrom ile ilişkili erektil disfonksiyonun medikal tedavisi
Treatment of erectile dysfunction related to metabolic syndrome
Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2018.55477  Sayfalar 16 - 20

11.
Cerrahi menopoza giren genç kadınlarda cinsellik nasıl etkileniyor?
How does surgical menopause affect sexuality in young women?
Dilek Aygin, Merve Pektemek
doi: 10.24898/tandro.2018.83097  Sayfalar 21 - 24

12.
Serviks kanseri ve HPV
Cervical cancer and HPV
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
doi: 10.24898/tandro.2018.62533  Sayfalar 25 - 29

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
13.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 30 - 33
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale