e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Non-obstruktif azoospermide micro-TESE: Önemli yenilikler []
. 2021; 23(4): 264-268 | DOI: 10.24898/tandro.2021.47704

Non-obstruktif azoospermide micro-TESE: Önemli yenilikler

Kasım Emre Ergün, Barış Altay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Non-obstruktif azoospermili erkeklerde sperm elde etme için altın standart yöntem olarak uygulanan mikrodiseksiyon TESE (micro-TESE) yönteminde, ilk tanımlandığı 1998 yılından bugüne, sperm elde etme oranlarında önemli artışlar olmuştur. Preoperatif olarak micro-TESE başarısını öngörebilmek için özellikle ultrasonografi, testis spektroskopisi, seminal plazma ekstrasellüler vezikülleri gibi konularda güncel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda da, cerrahi sırasında daha az doku hasarı ile daha başarılı sonuçlara ulaşmak için mini-insizyon micro-TESE, longitudinal tunika albuginea insizyonu gibi yeni teknikler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sperm toplanması aşamasında daha verimli sonuçlar için mikroakışkan sistemler gibi yeni teknolojilerin micro-TESE’de kullanımı umut verici gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: micro-TESE, spektroskopi, mini-insizyon, mikroakışkan

Micro-TESE in non-obstructive azoospermia: Major innovations

Kasım Emre Ergün, Barış Altay
Department Of Urology, Ege University, İzmir, Turkey

In the microdissection TESE (micro-TESE) method, which is used as the gold standard method for sperm retrieval in men with nonobstructive azoospermia, since 1998, when it was first defined, there has been a significant increase in sperm retrieval rates. In order to predict the success of micro-TESE preoperatively, up-to-date studies are carried out, especially on ultrasonography, testicular spectroscopy, seminal plasma extracellular vesicles. At the same time, new techniques such as mini-incision micro-TESE and longitudinal tunica albuginea incision are being developed in order to achieve more successful results with less tissue damage during surgery. The use of new technologies such as microfluidic systems in micro-TESE seems promising for more efficient results at the sperm sorting stage.

Keywords: micro-TESE, spectroskopy, mini-incision, microfluidic

Kasım Emre Ergün, Barış Altay. Micro-TESE in non-obstructive azoospermia: Major innovations. . 2021; 23(4): 264-268

Sorumlu Yazar: Kasım Emre Ergün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale