e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 4 Year : 2022

Dizinler
Androloji Bülteni
Prematür ejakülasyon: Güncel tedavi ve gelecek []
. 2021; 23(4): 278-289 | DOI: 10.24898/tandro.2021.58569

Prematür ejakülasyon: Güncel tedavi ve gelecek

Erhan Ateş, Hakan Görkem Kazıcı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aydın

Prematür ejakülasyon (PE), erkekler arasında en yaygın cinsel işlev bozukluğudur. Premtür ejakülasyon patofizyolojisi’nin multifaktöriyel özelliği PE’yi başarılı bir şekilde tedavi etmek için multimodal terapötik rejimlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Multipl tedavi rejimlerinin penetrasyon ve ejakülasyon arasındaki süreyi uzatmada etkili olduğu gösterilmiştir. Bu tedavi yöntemleri, davranış değişiklikleri ve ilaçlardan, diyet değişiklikleri ve majör cerrahilere kadar her şeyi içerir. Bu makalenin amacı, PE tedavisinde yaygın olarak kullanılan tedavi rejimlerini gözden geçirmek ve PE tedavisi için en yeni tedavi modalitelerini ve gelecek tedavi perspektiflerini tanıtmak ve tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Prematür ejakulasyon, SSRİ, dapoksetin, topikal anestetikler, güncel tedavi, gelecek

Premature ejaculation: current and future treatments

Erhan Ateş, Hakan Görkem Kazıcı
Department of Urology, Aydin Adnan Menderes University School of Medicine, Aydin, Turkey

Premature ejaculation is the most common form of sexual dysfunction among men. The pathophysiology of premature ejaculation appears to be multifactorial, implicating the need for multimodal therapeutic regimens to successfully treat prematüre ejaculation. Multiple treatment regimens have been shown to be effective in extending the time between penetration and ejaculation. These treatment modalities include everything from behavioral modifications and medications to diet alterations and majör surgery. The goal of the present article was to review the commonly used treatment regimens used in the treatment of premature ejaculation, as well as to introduce and discuss the newest treatment modalities and future treatment perspectives for premature ejaculation.

Keywords: Premature ejaculation, SSRIs, dapoxetine, topical anesthetics, current treatment, future

Erhan Ateş, Hakan Görkem Kazıcı. Premature ejaculation: current and future treatments. . 2021; 23(4): 278-289

Sorumlu Yazar: Erhan Ateş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale