e-ISSN 2587-2524
Cilt : 17 Sayı : 62 Yıl : 2015

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 17 (62)
Cilt: 17  Sayı: 62 - 2015
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Alt üriner sistem semptomları-erektil disfonksiyon ilişkisi; epidemiyoloji, patofizyoloji ve klinik bağlantılar (Derleme)
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
Sayfalar 163 - 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Peyronie hastalığının medikal tedavisinde neler değişti: 2015 güncelleme (Derleme)
Akın Soner Amasyalı
Sayfalar 169 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Penil rehabilitasyonda 5n durumu (Derleme)
Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Sayfalar 174 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sinir koruyucu olmayan radikal prostatektomi sonrası hastalarda erektil fonksiyonun geri kazanılması (Güncel Makale Özeti)
R. Krishnan, D. Katz, C. J. Nelson
Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Anjiotensin-(1–7) Diyabette korpus kavernozumdaki anjiogenik disfonksiyonu mikrovasküler yapılara ve kemik iliği kökenli hücreler üzerine etkileyerek düzeltir (Güncel Makale Özeti)
Singh N., Vasam G., Pawar R., Jarajapu Y.
Sayfa 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Penil protezle seks (Derleme)
Fikret Erdemir, Mustafa Suat Bolat, Ekrem Akdeniz
Sayfalar 183 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Penil protez cerrahisi esnasında kullanılan düzeltme manevraları: Tekniksel seçenekler ve sonuçlar (Güncel Makale Özeti)
Segal R. L., Cabrini M. R., Bivalacqua T. J., Burnett A. L.
Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Psikofarmakoloji ve cinsel işlev (Derleme)
Zekeriya Yelboğa, Esat Korgalı
Sayfalar 189 - 193
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
İatrojenik priapizmde profilaktik fenilefrin: Peyronie hastalarında pilot bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Jiang P., Christakos A., Fam M., Sadeghi Nejad H.
Sayfalar 194 - 195
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Kronik prostatit hastalarında chlamydia trachomatis enfeksiyonu prematür ejakülasyon ile ilişkilidir: Kesitsel çalışma sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Cai T., Pisano F., Magri V.
Sayfalar 196 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Diyabetli hastalarda ereksiyon başarısızlığını düzeltmede kalsiyum ile aktive klorür kanalının engellenmesi imkânı (Güncel Makale Özeti)
Lau Lc, Adaikan Pg
Sayfa 198
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Nörojenik erektil disfonksiyon için yeni bir terapötik yaklaşım: Nörotrofik tirozin kinaz reseptör tip 1 monoklonal antikorun etkisi (Güncel Makale Özeti)
Lin G., Li H., Zhang X.
Sayfa 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
16.
İnfertilite tedavisi sürecinde psikoterapi uygulamaları (Derleme)
Rojjin Mamuk, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 200 - 205
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Kaliteli spermin seçiminde güncel yöntemler (Derleme)
Sibel Bulgurcuoğlu Kuran, Ayşe Altun
Sayfalar 206 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Erkek infertilitesinde ureaplazma urealyticum’un 1 ve 2 biyovarlarının oluşturduğu lipid peroksidasyonu ve deoksiribonükleik asit hasarının sperm parametreleri üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Zhang Q., Xiao Y., Zhuang W.
Sayfa 214
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Mezenkimal kök hücrelerinin lokal injeksiyonu testis torsiyonuna bağlı germ hücre hasarını önler (Güncel Makale Özeti)
Hsiao Ch., Ji At., Chang Cc.
Sayfalar 215 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Helikobakter pylori enfeksiyonu olan erkeklerde sperm parametreleri ve semen inflamatuar sitokin düzeyleri (Güncel Makale Özeti)
Moretti E., Figura N., Campagna Ms.
Sayfalar 217 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Non-obstruktif azoospermi hastalarında TESE-ICSI ne kadar başarılı? (Güncel Makale Özeti)
Vloeberghs V., Verheyen G., Haentjens P.
Sayfa 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
22.
Kadınlarda üretral sling operasyonları sonrası yaşanan cinsel sorunlar (Derleme)
İlkan Yüksel, Muammer Yolal, Kaan Özdedeli
Sayfalar 220 - 223
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Kadın cinselliği ve kültürel farklılıklar (Derleme)
Kürşat Avcı, Kaan Özdedeli
Sayfalar 224 - 230
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Cinsel sağlık eğitimi (Derleme)
Gülsen Çayır, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 231 - 240
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Transseksüel bireylerde cinsiyet değiştirme cerrahisi ve hemşirelik yaklaşımları (Derleme)
Kadriye Acar, Dilek Aygin
Sayfalar 241 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Gebe kadınlarda seksüel fonksiyonların değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Guleroglu Ft, Beser Ng
Sayfa 246
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Birincil ve ikincil infertil kadınlarda cinsel işlevin kontrol grubu ile karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Tanha Fd, Mohseni M., Ghajarzadeh M.
Sayfa 247
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
28.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Sayfalar 248 - 251
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale