e-ISSN 2587-2524
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2021

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
İnfertil ve fertil kadınların yaşam tarzı davranışları
Lifestyle behaviors of infertile and fertile women
Gözde Bektaş, Hatice Kahyaoğlu Süt
doi: 10.24898/tandro.2021.34392  Sayfalar 67 - 76

7.
Tam kan sayımı ve gliseminin mikro-TESE prosedüründe sperm elde etme üzerine etkisi nedir?
What are the effects of complete blood counts and glycemia on sperm retrieval in micro-TESE procedure?
Bahadır Topuz, Turgay Ebiloğlu, Selçuk Sarıkaya, Engin Kaya, Adem Emrah Coğuplugil, Selahattin Bedir
doi: 10.24898/tandro.2021.36043  Sayfalar 77 - 81

8.
Bir üniversite hastanesi’nin intrauterin inseminasyon deneyimi: Gebelik oranı ve ilişkili faktörler
Intrauterine insemination experience of a university hospital: Pregnancy rate and associated factors
Erhan Ateş, Abdullah Akdağ, Arif Kol, Özgür Deniz Turan, Haluk Erol
doi: 10.24898/tandro.2021.85619  Sayfalar 82 - 86

9.
Kadın cinsel işlev bozukluğu ile polikistik over sendromunun ilişkisi
Association between female sexual dysfunction and polycystic ovary syndrome
Engin Kölükçü, Fikret Erdemir, Selim Gülücü, Mehmet Yılmaz
doi: 10.24898/tandro.2021.15045  Sayfalar 87 - 96

10.
Üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin HPV bilgi düzeyinin incelenmesi (Sakarya, Türkiye)
Investigation of the university female students knowledge on the HPV (Sakarya, Turkey)
Kevser Özdemir, Sevil Şahin, Alaettin Ünsal
doi: 10.24898/tandro.2021.24540  Sayfalar 97 - 104

11.
Varikoselektomi prematür ejakülasyonda tedavi seçeneği olabilir mi?
Can varicocelectomy be a treatment option in premature ejaculation?
Hasan Turgut, Mehmet Ali Karagöz
doi: 10.24898/tandro.2021.02360  Sayfalar 105 - 108

DERLEME
12.
Prostatitlerde cinsel işlev bozuklukları yönetimi
Management of sexual dysfunctions in prostatitis
Abdullah Açıkgöz, Fikret Erdemir, Ekrem Akdeniz
doi: 10.24898/tandro.2021.66487  Sayfalar 109 - 117

13.
Erkek infertilitesi ve kanser arasındaki genetik örtüşme
Genetic overlap between male infertility and cancer
Sezgin Gunes, Neslihan Hekim, Sercan Ergün
doi: 10.24898/tandro.2021.37974  Sayfalar 118 - 122

14.
İnfertilitede çift uyumu ve cinsel fonksiyon
Sexual function and dyadic adjustment in infertility
Hüsne Yücesoy, Özlem Akın, Gamze Şahbaz, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2021.98474  Sayfalar 123 - 128

15.
İnfertil kadınlara yönelik cinsel danışmanlık programında BETTER modeli’nin kullanımı
The use of the BETTER model in a sexual counseling program for infertile women
Sevda Karakaş, Ergül Aslan
doi: 10.24898/tandro.2021.54765  Sayfalar 129 - 135

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 136 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale