e-ISSN 2587-2524
Cilt : 19 Sayı : 2 Yıl : 2017

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar III - IV

BAŞKANDAN MESAJ
3.
Başkan' dan Mesaj
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
4.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda erektil disfonksiyon ve hiperhomosisteinemi ilişkisi
Correlation between erectile dysfunction and hyperhomocysteinemia among men with chronic renal failure
Emrah Sarı, Mustafa Faruk Usta
doi: 10.24898/tandro.2017.76588  Sayfalar 33 - 39

7.
Nüks varikosel tedavisinde mikrocerrahi varikoselektomi
Microsurgical varicocelectomy for treatment of recurrent varicocele
Ahmet Gökçe, Hacı Can Direk, Anıl Erdik
doi: 10.24898/tandro.2017.98700  Sayfalar 40 - 43

8.
Üniversitede okuyan kadın öğrencilerin cinsel mitler ile ilgili görüşleri
Female university students’ opinions related to sexual myths
Dilek Aygin, Hande Açıl, Özge Yaman, Ayşe Çelik Yılmaz
doi: 10.24898/tandro.2017.06025  Sayfalar 44 - 49

DERLEME
9.
Hipospadias ve erkek cinsel sağlığı
Hypospadias and male sexual health
Fikret Erdemir, Ufuk Şenel
doi: 10.24898/tandro.2017.15013  Sayfalar 50 - 56

10.
Aşırı aktif mesane semptomlarının erkek cinsel sağlığı üzerine olan etkileri
The effects of overactive bladder symptoms on male sexual health
Abdullah Açıkgöz
doi: 10.24898/tandro.2017.45477  Sayfalar 57 - 60

11.
Çevresel stres faktörlerinin sperm hücreleri üzerine etkisi
The impact of environmental stress factors on sperm
Eyyüp Sabri Pelit, Bülent Katı, Yiğit Akın, Ercan Yeni
doi: 10.24898/tandro.2017.76993  Sayfalar 61 - 64

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
12.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publications In Turkey

Sayfalar 65 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale