e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 4 Yıl : 2020

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Plazma D-dimer düzeyi ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Prospektif, olgu-kontrol çalışması
Evaluation of the association between plasma D-dimer level and erectile dysfunction: A prospective case-control study
Emre Karabay, Serdar Duvar
doi: 10.24898/tandro.2020.14471  Sayfalar 204 - 208

7.
Kadın doğum ve psikiyatri polikliniklerinde cinsel sağlık sorunları: Retrospektif bir çalışma
Sexual health problems in obstetrics and gynecology outpatient clinics: A retrospective study
Nursel Alp Dal, Çagdaş Özdemir
doi: 10.24898/tandro.2020.00018  Sayfalar 209 - 212

8.
Erkek yaşı sperm parametrelerini etkiliyor mu? Türk popülasyonuna ait ilk seri
Does male age affect sperm parameters? First series from Turkish population
Berna Yıldırım, İlknur Keskin, Yusuf Sağıroğlu, Seda Karabulut
doi: 10.24898/tandro.2020.01069  Sayfalar 213 - 218

9.
Erkeklerde fertiliteyi etkileyebilecek riskli yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi
Determination of risky lifestyle behaviors that may affect fertility in men
Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir
doi: 10.24898/tandro.2020.56833  Sayfalar 219 - 225

DERLEME
10.
Kadın sünnetinin alt üriner sistem semptomlarına etkisi ve hemşirelik bakımı
The effect of female circumcision on lower urinary tract symptoms and nursing care
Ömercan Aksoy, Ergül Aslan
doi: 10.24898/tandro.2020.81489  Sayfalar 226 - 232

11.
Kadın cinsel işlev bozukluğu yönetiminde güncel yaklaşımlar ve kanıt temelli uygulamalar
Current approaches and evidence based practices in female sexual dysfunction management
Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
doi: 10.24898/tandro.2020.44977  Sayfalar 233 - 237

12.
Alfa -1 reseptör blokeri ilaçların benign prostat hiperplazisi tedavisindeki kullanımlarının önemli noktaları ve yeni klinik kullanım alanları
Important points of usage of alpha-1 receptor blocker drugs in the treatment of BPH and new areas of clinical usage
Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2020.24582  Sayfalar 238 - 243

13.
Adölesan cinselliği: Uluslararası ve ulusal durum
Adolescent sexuality: International and national situation
Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
doi: 10.24898/tandro.2020.35492  Sayfalar 244 - 248

14.
COVID-19 pandemisinde cinsellik ve cinsel sağlık
Sexuality and sexual health in the COVID-19 pandemic
Ezgi Şahin, İlkay Güngör Satılmış
doi: 10.24898/tandro.2020.24392  Sayfalar 249 - 253

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
15.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 254 - 258
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale